22/09/2021

Významný deň pre našu kandidatúru na titul Európske hlavné mesto kultúry!Na 26. Zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili poslanci viacero bodov v náväznosti na kandidatúru mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. 

Máme radosť, že do zoznamu schválených návrhov z mestského zastupiteľstva pribudla aj Kultúrna stratégia – Kreatívna Žilina 2035. Strategický dokument definujúci víziu udržateľného rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu v meste Žilina v období od roku 2021 do roku 2035.

Informatívna správa o príprave prihlášky do druhého kola kandidatúry v rámci ktorej bol schválený projektovaný operatívny rozpočet vo výške viac ako 30 miliónov eur určený na náklady a réžiu organizácie riadacej projekt Európske hlavné mesto kultúry, náklady na kultúrny program, marketing projektu a turistickej destinácie. Rovnako bol schválený aj návrh alokovania zdrojov investičného rozpočtu vo výške 40 miliónov, ktorý víťazovi kandidatúry poskytne Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky.

Schválené boli aj znenia memoránd o spolupráci s mestom Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín a ďalšími 126 mestami obcami v regióne Beskdy na Slovensku. Na základe tohto memoranda sa v prípade získania titulu samosprávy zaväzujú prispievať do spoločného rozpočtu a na základe toho benefitovať z nielen z mobilného kultúrneho programu v týchto mestách a obciach.

Dôležité bolo aj schválenie memoranda o spolupráci s partnermi Žilinský Samosprávny kraj a mestá Frýdek-Místek a Bielsko-Biała. Na tvorbe memoránd a spoluprác s obcami a mestami v regióne pracoval náš tím niekoľko mesiacov, počas ktorých sme sa osobne stretli s predstaviteľmi obcí, detailne spoznávali región a navrhovali možnosti realizácie programu a projektov v mestách a obciach.

Všetkým zapojeným obciam, mestám, partnerom a spolupracovníkom ďakujeme!« | »