Európske hlavné mesto kultúry

Čo je Európske hlavné mesto kultúry?

EcoC-mapa@2x

Európske hlavné mesto kultúry je jednou z najznámejších a najdlhšie trvajúcich iniciatív Európskej únie v oblasti kultúry. Jej hlavným cieľom je predstaviť rozmanitosť európskych kultúr a podporiť kultúrnu spoluprácu v Európe. Získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry neznamená len predstavenie umenia na celoročnom festivale v roku 2026, ale ide o celkovú transformáciu mesta, predefinovanie jeho profilu a etablovanie sa v európskom kontexte.

Vplyv Európskych hlavných miest kultúry na ich miestnu kultúru a rozvoj mesta je ďalekosiahly. Vytvára impulz pre kultúrnych a turistických operátorov v regióne; dáva mestu medzinárodnú viditeľnosť a zvyšuje jeho európsky profil; môže zmobilizovať obyvateľov a zvýšiť kvalitu života v meste. Európske hlavné mesto kultúry teda nie je len kultúrnym alebo umeleckým projektom, ale aj príležitosťou na rozsiahlu regeneráciu mesta a okolitého regiónu v mnohých oblastiach.

Ako sa vyberá Európske hlavné mesto kultúry?

Výber prebieha v dvoch fázach. V prvom kole predstavila Žilina 60-stranovú prihlášku, ktorú sme už 15. Decembra 2020 poslali na Ministerstvo Kultúry SR. V nej sme okrem iného načrtli celkovú stratégiu projektu a rozsiahly umelecký program. Následne by sme mali predstaviť kandidatúru pred medzinárodnou porotou zloženou z 12 európskych nezávislých odborníkov. Do druhého kola súťaže sa zvyčajne dostanú dve až tri kandidátske mestá, ich mená budú zverejnené 5. februára 2021.

V druhom kole sa od kandidátov očakáva, že ďalej rozvinú program, prehĺbia stratégiu a zlepšia konkrétne oblasti svojej kandidatúry. Druhá, detailnejšia prihláška bude predložená v auguste 2021, následne porota navštívi kandidátske mestá v priebehu septembra. Víťaz titulu bude známy do konca roku 2021. Preto, ak nám bude titul udelený, realizačná fáza sa začne v roku 2022, bude pokračovať do roku 2026 a bude zahŕňať aj následné hodnotiace obdobie v roku 2027.

Porota hodnotí prihlášky podľa šiestich hlavných kritérií:

  • Príspevok k dlhodobej kultúrnej stratégii
  • Kultúrny a umelecký obsah
  • Európsky rozmer
  • Dosah – účasť miestnych obyvateľov
  • Manažment a riadenie
  • Schopnosť dosiahnuť ciele

Je dôležité poznamenať, že súťaž na rok 2026 prebieha len medzi slovenskými mestami. Svoje oficiálne kandidatúry oznámilo 8 miest: Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. V roku 2026 sa jedno z nich stane spolu s jedným mestom z Fínska Európskym hlavným mestom kultúry. Mestá Oulu, Savonlinna a Tampere sa dostali do užšieho výberu v súťaži o titul 2026 vo Fínsku.

Ako prebieha Európske hlavné mesto kultúry a ako je financované?

Európske hlavné mestá kultúry sú vyberané a formálne menované štyri roky pred rokom titulu, v prípade Slovenska teda na konci roku 2021. Aj keď sa to zdá byť pomerne dlhá doba, skúsenosti z minulých miest ukazujú, že toto obdobie je potrebné pre správne naplánovanie a prípravu komplexného celoročného podujatia a strategických infraštruktúr. Za účelom organizácie celého procesu je zvyčajne vytvorená nová nezávislá organizácia.

Spolu s titulom mestá zvyčajne získajú cenu Meliny Mercouri a finančnú podporu Európskej komisie vo výške 1,5 milióna EUR, ktorá sa udeľuje jeden rok pred rokom titulu. Väčšina rozpočtu je však tvorená z mestských, regionálnych, národných a iných európskych zdrojov, ako aj z vlastných zdrojov organizácie a zo súkromného sektoru. Ministerstvo kultúry SR ešte v roku 2020 oznámilo, že podpora vo výške 40 miliónov EUR bude venovaná investíciám do kultúrnej infraštruktúry v ocenenom meste a taktiež bude pridelená finančná podpora aj na realizáciu programu v meste. Investície z verejného rozpočtu sú zvyčajne pomerne vysoké, ale skúsenosti ukazujú, že návratnosť investícií do miestnej ekonomiky je oveľa vyššia (príklad pri projekte Košice 2013 – doteraz jediné slovenské mesto s titulom EHMK – bol dopad 1,6 EUR na každé investované euro, 800 000 návštevníkov, vytvorených 771 nových pracovných miest).

Naším zámerom je dať programu v roku 2026 silnú európsku dimenziu a, s využitím najnovších trendov v umení, sa zaoberať najpálčivejšími spoločenskými a environmentálnymi výzvami. Výzvy s celoeurópskym dopadom, na ktoré sa zameriavame, sú:

Potrebu zmeniť náš životný štýl s narastajúcou klimatickou krízou, a to uvedením umenia do prírody na Festivale -SCAPE, ktorý odráža lesné a horské kultúry, ako aj podporou udržateľnejšieho mesta a inováciami cirkulárnej ekonomiky cez kreatívne techniky upcyklácie v projekte CC: Circular Culture.

V našom Media Labe s organizáciou Reportéri bez hraníc sa plánujeme zaoberať budúcnosťou slobody prejavu vo všetkých druhoch umeleckého a novinárskeho prejavu v Európe v digitálnej ére, v regióne otrasenom vraždami investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

V spolupráci s organizáciami Democracy Festivals Association, Forum 2000 a Nadáciami Pontis a Polis sa na Festivale demokracie zameriame na aktuálne otázky lokálnej demokracie počas participatívneho komunitného podujatia, ktoré vníma mesto s jeho priamym dopadom na každodenný život občanov ako bojisko demokracie v 21. storočí.

V rámci projektu Kultúra kultúry chceme preskúmať pracovné podmienky a hodnoty kultúrneho sektoru a definovať kultúrne modely budúcnosti, aj vo svetle súčasnej COVID krízy. Veríme, že je potrebný nový prístup k vytváraniu udržateľných kultúrnych scén a kultúrnych obchodných modelov.

V rámci Stretnutia európskej dobrovoľníckej služby 2026 chceme zmapovať zdanlivo nenápadný vplyv mobility mladých ľudí na európsku integráciu. Do Žiliny privedieme všetkých predošlých a súčasných dobrovoľníkov z EÚ, aby si vymenili skúsenosti a spoločne hovorili o tom, ako európska mobilita zmenila ich životy a pohľad na svet.

Aby sme ukázali, ako môžu priemyselné regióny diverzifikovať svoje hospodárstvo a priblížiť sa kreatívnemu sektoru, zriadime Cezhraničný FabLab a projekt Platform(A), ktoré spájajú umenie a technológie a umožnia umelcom využívať najmodernejšie technológie pri riešení niektorých z najnaliehavejších problémov spoločnosti.