Okno príležitostí

Rozhodli sme sa kandidovať na Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 nie preto, že sme presvedčení, že sme už zvládli všetky existujúce výzvy, ale preto, že vidíme obrovský potenciál Žiliny. Kandidatúra na Európske hlavné mesto kultúry 2026 je príležitosťou pre naše mesto a okolitý región ako sa vyrovnať so zložitým dedičstvom minulosti a definovať svoju budúcnosť spolu s občanmi a a kreatívnym sektorom.

Pre generáciu, ktorá má skúsenosť zmeny režimu z roku 1989, nie je „kultúra ako hnacia sila zmeny“ iba konštatovaním, ale skôr vyjadrením zásadnej životnej skúsenosti. Pred 20 rokmi by len ťažko niekto čakal, že Žilina sa bude uchádzať o titul Európskeho hlavného mesta kultúry; extrémizmus bol na vzostupe a miestna demokracia bola v hlbokej kríze. Odvtedy je však príbeh Žiliny príbehom tvorivého odporu a vzostupu občianskej spoločnosti pri riešení týchto problémov. V Žiline sa vytvoril impulz pre zmenu a my musíme túto príležitosť využiť, aby sme sa pohli do budúcnosti.

Ako slogan projektu sme si vybrali Okno príležitostí (z angl. Window of Opportunities), krédo, ktoré presne vystihuje a komunikuje náš súčasný stav mysle. Pôvodne fráza zo žargónu Americkej vesmírnej agentúry (NASA), ktorá označuje optimálne priestorové a časové podmienky pre štart rakety, sa vyhýba alibistickému fatalizmu v prospech myšlienky určitého momentu, ktorý je potrebné vytvoriť a udržať. Páči sa nám to, pretože zdôrazňuje proaktívny, konštruktívny prístup k riešeniu problémov a pretože podporuje veľkolepé vízie a dosiahnutie dlhodobých cieľov.

Okno príležitostí tiež odkazuje na kritické obdobie vo vývoji dieťaťa, kedy musí získať špecifické vitálne neurologické funkcie. V tomto zmysle koncepcia vystihuje pozíciu, v ktorej sa nachádzame – a teda náš cieľ ponúknuť ľuďom a miestnym komunitám viac príležitostí na účasť, vzdelávanie,  rast a kultúrne vyžitie.

Program Žilina
Beskydy 2026

Koncept nášho programu predstavuje plán na pozitívnu zmenu a na to, aby ju bolo možné úspešne realizovať v praxi, sa v ňom budeme venovať trom základným elementom: ≈ prírode, » produkcii umenia a oo diskurzu.

≈ TOK
PRÍRODY

Príležitosť prepojiť mesto s vidiekom a nanovo interpretovať tradičnú ľudovú kultúru
Príležitosť zmenšiť dopad klimatickej zmeny a chrániť biodiverzitu
Príležitosť popularizovať koncept udržateľného mesta, s prístupom k vode a zeleni
Príležitosť propagovať outdoorovú kultúru a vyššiu kvalitu života

» TOVÁREŇ
NA BUDÚCNOSŤ

Príležitosť spolupracovať na tvorbe lepších miest budúcnosti
Príležitosť na inovácie naprieč sektormi
Príležitosť oceniť dôležitosť kultúrneho sektora a pracovných podmienok ľudí v ňom
Príležitosť pre udržateľnú a cirkulárnu produkciu

oo IDENTITA
BEZ HRANÍC

Príležitosť pre európsku mobilitu a interkultúrny dialóg
Príležitosť budovať inkluzívne komunity
Príležitosť budovať kultúru demokracie
Príležitosť pochopiť svoju minulosť

Manifest – hodnoty a princípy, na ktorých stojí naša kandidatúra

umelecká kvalita a nezávislosť
udržateľný kultúrny ekosystém
tvorba umenia
medzisektorové a interdisciplinárne inovácie
transparentnosť a adresná zodpovednosť
prístup založený na spolupráci
zapojenie občanov
kreatívna byrokracia
priateľskosť k životnému prostrediu
dekoncentrácia a presun do online prostredia
outdoorová kultúra