Okno możliwości

Zdecydowaliśmy się ubiegać o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury do 2026 roku nie dlatego, że jesteśmy przekonani, że sprostaliśmy już wszystkim obecnym wyzwaniom, ale dlatego, że widzimy ogromny potencjał Żyliny. Kandydatura na Europejską Stolicę Kultury 2026 to szansa dla naszego miasta i okolic na zmierzenie się ze skomplikowanym dziedzictwem przeszłości i zdefiniowanie swojej przyszłości wspólnie z obywatelami i sektorem kreatywnym.

Dla pokolenia, które doświadczyło zmiany reżymu w 1989 r., „kultura jako siła napędowa zmiany” jest nie tylko stwierdzeniem, ale raczej wyrazem fundamentalnego doświadczenia życiowego. 20 lat temu  trudno  byłoby oczekiwać, że Żylina wystąpi o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury; nasilał się ekstremizm, a lokalna demokracja przeżywała głęboki kryzys. Od tego czasu historia Żyliny jest jednak historią twórczego oporu i powstania społeczeństwa obywatelskiego w rozwiązywaniu tych problemów. W Żylinie powstał impuls do zmian i musimy wykorzystać tę okazję, aby kroczyć dalej w przyszłość.

Jako slogan projektu wybraliśmy Okno możliwości (po ang. Window of Opportunities), czyli credo, które trafnie opisuje i przekazuje nasz aktualny stan umysłu. Pierwotnie żargonowa fraza Amerykańskiej Agencji Kosmicznej (NASA), opisująca optymalne przestrzenne i czasowe warunki wystrzelenia rakiety, unika alibistycznemu fatalizmowi na rzecz idei pewnego momentu, który należy stworzyć i utrzymać. Podoba nam się to, ponieważ kładzie nacisk na proaktywne, konstruktywne podejście do rozwiązywania problemów oraz ponieważ promuje spektakularne wizje i osiąganie długoterminowych celów.

Okno możliwości odnosi się również do krytycznego okresu w rozwoju dziecka, kiedy musi ono nabyć określone, życiowe funkcje neurologiczne. W tym sensie koncepcja oddaje nasz status w jakim się znajdujemy – a tym samym nasz cel, jakim jest oferowanie ludziom i społecznościom lokalnym większych możliwości uczestnictwa, edukacji, rozwoju i życia kulturalnego.

Program Żylina
Beskidy 2026

Koncepcja naszego programu jest planem pozytywnej zmiany i aby z powodzeniem wdrożyć go w praktyce, skupimy się na trzech podstawowych elementach: ≈ naturze, » produkcji sztuki i oo dyskursie.

≈ PRZEPŁYW
NATURY

Możliwość połączenia miasta ze wsią i reinterpretacji tradycyjnej kultury ludowej
Okazja do ograniczenia wpływu zmian klimatycznych i ochrony różnorodności biologicznej
Możliwość spopularyzowania koncepcji miasta zrównoważonego, z dostępem do wody i zieleni
Możliwość promowania kultury plenerowej i wyższej jakości życia

» FABRYKA
NA PRZYSZŁOŚĆ

Okazja do wspólnej pracy nad wytworzeniem lepszych miejsc dla przyszłości
Szansa na innowacje w różnych sektorach
Okazja do docenienia znaczenia sektora kultury i warunków pracy ludzi w nim zaangażowanych
Szansa na zrównoważoną produkcję o obiegu zamkniętym

oo TOŻSAMOŚĆ
BEZ GRANIC

Szansa na budowanie inkluzyjnych społeczności
Szansa dla europejskiej mobilności i dialogu międzykulturowego
Szansa na budowanie kultury demokracji
Okazja do zrozumienia swojej przeszłości

MANIFEST - WARTOŚCI I ZASADY, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ NASZA KANDYDATURA

jakość sztuki i niezależność
zrównoważony ekosystem kulturowy
tworzenie sztuki
innowacje międzysektorowe i interdyscyplinarne
przejrzystość i adresowana odpowiedzialność
podejście oparte na współpracy
zaangażowanie obywatelskie
kreatywna biurokracja
przyjazne podejście do środowiska
dekoncentracja i przeniesienie do środowiska online
kultura outdoorowa