Żylina I Beskidy

Region Beskidów

1.385.036 Mieszkańców w Euroregionie Beskidy

Żylina, Frýdek-Místek i Bielsko-Biała to ośrodki przemysłowe i gospodarcze otoczone Beskidami. Ten przenikliwy kontrast między krajobrazem przemysłowym i naturalnym jest charakterystyczny dla wszystkich trzech miejsc; okoliczne góry i lasy stwarzają wiele możliwości do uprawiania turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku. Połączenie naszych sił pomoże nam zdobyć masę krytyczną mieszkańców (1 385 036 mieszkańców) i operatorów kultury oraz zapewni, że nasze głosy będą słyszalne w szerszym kontekście europejskim.

Interakcie socjalne i kulturowe

KULTURA & PRZEMYSŁ

Podczas gdy na poziomie gospodarczym, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, region Żylina jest głęboko powiązany z sąsiadami, interakcje społeczne i kulturowe często nie wykraczają poza formalne pokazy dziedzictwa kulturowego, turystykę regionalną i tradycyjną wymianę handlową. Pomimo silnych więzi istniejących w regionie, w ramach tej współpracy transgranicznej wciąż istnieje wiele niewykorzystanego potencjału, zwłaszcza w dziedzinie kultury i przemysłu kreatywnego.

Odkryjmy

NASZE MOŻLIWOŚCI

Chcemy wykorzystać Europejską Stolicę Kultury jako okazję do pogłębienia wzajemnych relacji i stworzenia wspólnego, atrakcyjnego i dynamicznego regionu w oparciu o jego potencjał twórczy, przemysłowy i turystyczny.

Ta kandydatura jest wyjątkową okazją dla miasta Żylina i okolicznego regionu, aby zmierzyć się ze złożonym dziedzictwem przeszłości i określić nasz przyszły kierunek europejski. Czujemy potrzebę przełamywania mentalnych barier między nami i rozwijania współpracy międzynarodowej. Mimo różnic, zdecydowaliśmy się połączyć siły z miastami partnerskimi z zamiarem dążenia do wspólnego celu, ucieczki z biernego prowincjonalizmu poprzez wzmocnioną współpracę, stworzenia „nowej centralności,,  i uwidocznienia naszego regionu na mapie Europy.

Relacje

transgraniczne

W najbliższych latach powinna zostać zakończona budowa ostatniego brakującego odcinka bałtycko-adriatyckiej trasy europejskiej E75. Nowa autostrada połączy regiony przygraniczne i skróci odległość między Żyliną, Bielsko-Białą i Frydkiem-Mistkiem. Ta nowa infrastruktura znacząco zmieni nasze stosunki.

Profil kulturowy naszych miast

Profil kulturowy miasta to mieszanka tradycyjnej kultury ludowej i sztuki współczesnej. Ugruntowane instytucje kulturalne, takie jak teatry, muzea i biblioteki, łączą się z żywym ekosystemem niezależnych organizacji kulturalnych i stanowią solidną podstawę infrastruktury kulturowej.