Często zadawane pytania

  • Tytuł przyznawany jest corocznie dwóm miastom w dwóch różnych państwach członkowskich UE. Miasta w poszczególnych krajach zawsze konkurują tylko ze sobą, tj. Słowacki ze słowackim, fiński z fińskim. W 2026 roku tytuł otrzyma tylko jedno słowackie i jedno fińskie miasto.
  • Selekcja odbywa się w dwóch turach. W pierwszej turze miasta przedstawią wstępną koncepcję programu, długofalowych korzyści dla miasta, strategii marketingowej, inwestycji itp. Przeważnie 3-4 miasta przechodzą do drugiej tury, dalej pogłębiając swoją strategię i projekty, a kilka miesięcy później odbywa się wizyta jury w danym mieście i prezentacja drugiego wniosku.
  • Wnioski ocenia międzynarodowe jury złożone z ekspertów kultury z państw członkowskich UE, wybranych przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę Regionów oraz dwóch członków wybranych przez Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej.

  • Dzięki kandydaturze uzyskamy możliwość zreformowania miasta między sektorami, polepszenia współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. Jeśli mamy odnieść sukces, musimy zjednoczyć się i wspólnie pracować nad wspólnym celem.
  • Tytuł przyspiesza proces reform – wiemy, że w 2026 r. musimy być przygotowani na przyjęcie tysięcy artystów i gości, trzeba przygotować infrastrukturę transportową czy kulturalną, zasoby ludzkie w samorządzie, ale także w biznesie i usługach. Kiedy mamy jasny cel i wydarzenie przełomowe, rośnie wola mobilizacji zdolności, wysiłków na rzecz reform i kapitału w różnych sektorach. Zwykle wysiłki reformatorskie są częściowe – ESK jest okazją do połączenia wszystkich tych sił, a tym samym przyspieszenia i usprawnienia całego procesu
  • Kultura i sztuka to sposób na spojrzenie na wyzwania stojące przed miastem w innych obszarach, np. w przemyśle, w kwestiach dotyczących środowiska, w rozwoju miast i tym podobnych.
  • W pierwszym rzędzie ESK to nie tylko kultura. Umożliwia sportowi, usługom, sektorowi prywatnemu i całemu miastu spojrzeć z innego punktu na to, jak to działają, zmienić aktualną sytuację i wytworzyć nowe możliwości. Na przykład. spodziewamy się wzrostu liczby turystów, którzy pobudzą rozwój lokalnych usług, nie mówiąc już o wizerunku miasta czy przejściu do kreatywnej gospodarki.

  • Rozumiemy, że wybór naszego kierunku i tematu wiodącego może być dla wielu zaskakujący. Ale autostrada zmieni relacje między miastami – nie tylko gospodarcze, ale także kulturalne i społeczne dlatego, że do Bielska – Białej i do Frydku – Mistku będzie bliżej.
  • Żylina ma wyjątkowe położenie na trzech granicach – ogromny potencjał gospodarczy, społeczno-polityczny i kulturowy, który możemy teraz odkrywać i wykorzystać.
  • Możliwość nawiązania nowych stosunków ze społecznościami, możliwość zaangażowania całego regionu i całkowite reflektowanie na różnorodne tożsamości, które nas otaczają- od kysuckiej, rajeckiej, góralskiej , orawską aż po morawską lub śląską.

Poślij nam pytanie

 Odesłaniem tej wiadomości wyrażam zgodę na opracowanie moich danych osobowych