O nás

Mesto Žilina sa uchádza o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 s partnerskými mestami Bielsko-Biała a Frýdek-Místek a s podporou Žilinského samosprávneho kraja a Žilinskej univerzity v Žiline. Projektový tím dočasne funguje pod Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra.

Žilina Beskydy 2026 tím

Christian sa cíti byť Francúzom zo Žiliny. Pred 19 rokmi sa presťahoval do Žiliny z Paríža, aby pomohol vybudovať kultúrne centrum Stanica. Odvtedy bol riaditeľom Nadácie – Centra súčasného umenia v Bratislave a umeleckého štúdia Bubec v Prahe, ale zúčastnil sa aj niekoľkých EHMK v regióne. Prináša tímu skúsenosti a odborné znalosti v EHMK a pôsobí ako hlavný koordinátor kandidatúry. Študoval rozvoj mesta a sociálnu prácu v Paríži a kultúrny manažment a politiku v Belehrade.

Lucia pracuje v tíme ako projektová manažérka a prináša kombináciu svojich rôznych skúseností. Svoju prax získala v priebehu niekoľkoročného pôsobenia na rôznych manažérskych pozíciách v londýnskom LITE College. Neskôr žila striedavo v Európe a v Indii. Počas indických pobytov sa venovala joge a to ju po návrate späť do rodnej Žiliny viedlo k otvoreniu a prevádzkovaniu komunitného joga centra. Popritom sa angažovala ako dobrovoľníčka v rôznych lokálnych iniciatívach environmentálneho, kultúrneho a komunitného charakteru.

Silvia sa venuje dizajn výskumu a súvisiacim stratégiám. Pracuje ako konzultantka v oblasti dizajnu služieb, HCI, inkluzívneho dizajnu, healthtech a realitného developmentu. Kurátorsky a produkčne sa venuje projektom, ktoré experimentujú v medzipriestoroch umenia, technológií a politiky. V našom tíme riadi programovú líniu Future’s Factory a koordinuje kultúrnu stratégiu. Študovala na Royal College of Art v Londýne, Design Academy v Eindhovene a Interfaculty ArtScience v Haagu. Rodáčka z kysuckého regiónu sa do Žiliny vrátila po 10 rokoch v zahraničí, hlavne v Holandsku.

Dočasne nie je súčasťou tímu.

Zuzana sa v tíme zameriava na oblasť umenia a občianskych otázok. Po štúdiu verejnej politiky v Oxforde a niekoľkých rokoch strávených v Latinskej Amerike a Európe sa vrátila do rodnej Žiliny. Bývalá aktivistka v oblasti boja proti korupcii a integrity v Transparency International, pomáhala tiež pripravovať kultúrny program pre slovenské predsedníctvo Rady EÚ. Vyrastala v Žiline, svoj prínos vidí v pestovaní verejného priestoru založeného na dialógu a vzájomnom rešpekte.

Telom i dušou Stredoeurópanka, úzko spojená s česko-poľsko-slovenským pomedzím. Vyštudovala kultúrnu antropológiu a spolupracovala na umeleckých i vzdelávacích projektoch prepájajúcich krajiny Vyšehradu. Niekoľko rokov strávila na projekte Meat Design Ostrava, spolupracovala s artovým a feministickým nakladateľstvom wo-men a dobrovoľnícky sa spolupodieľela na záchrane historicky cennej budovy havířovskej vlakovej stanice. Ela je v tíme hlavnou koordinátorkou pre spoluprácu s mestom Frýdek-Místek a ďalšími partnermi v ČR.

Soňa sa v tíme realizuje ako koordinátorka medzinárodných partnerstiev a produkčná verejných podujatí. Vyštudovala odbor teórie a dejiny dramatických umení so zameraním na divadelnú a filmovú kritiku v Olomouci a Mníchove. Ako rodená Žilinčanka sa cíti byť vernou konzumentkou lokálnej kultúry, ku ktorej sa po rokoch strávených štúdiom a cestovaním navracia späť na miesto činu.

Rafał pochádza z Bielsko-Bialej v Poľsku. Je nezávislým filmovým producentom, aktívnym členom asociácie Contrast Art Center. Má rád prácu na výzvach a v prostredí pevných deadlinov. Miluje byť súčasťou projektu, ktorý zmení to, ako ľudia vnímajú svet (aj v najmenšom rozsahu). V tíme je Rafał zodpovedný za cezhraničnú spoluprácu s poľskými partnermi.

Roman je divadelník, dramaturg a riaditeľ kultúrneho priestoru Moving Station v Plzni. Prednáša na Divadelnej fakulte Akademie muzických umení v Prahe a Západočeskej univerzite v Plzni. Spoluzakladal Centrum pro kulturní a sociální projekty JOHAN, od začiatku sa taktiež aktívne podieľal na projekte Európskeho hlavného mesta kultúry – Plzeň 2015. V našom tíme sa Roman venuje rozvíjaniu projektov a partnerstiev v rámci programovej línie Tok prírody.

Momentálne na materskej dovolenke

Martina má v tíme pod dohľadom financie, komunikáciu, administratívu, skrátka systém a organizáciu. Vyštudovala medzinárodné vzťahy a nacionalizmus na Central European University v Budapešti. Neskôr bola súčasťou tímu, ktorý založil LEAF Academy, inovatívnu medzinárodnú strednú školu v Bratislave. V priebehu rokov pôsobila ako dobrovoľníčka v Amnesty International, v nízkoprahovom komunitnom centre pre mládež alebo v rámci prvej zero waste konferencie na Slovensku. Pôvodom zo susedného Martina, no presťahovala sa do Žiliny, aby sa stala súčasťou EHMK tímu od samého začiatku.

Filip má v našom tíme na starosti správu sociálnych sietí, tvorbu webového obsahu a komunikáciu s verejnosťou. Skúsenosti získal niekoľko ročnou prácou pre hudobné vydavateľstvá, kultúrne centrá a umelcov na pozíciach content creator, copywriter a hudobný dramaturg. Produkčné schopnosti nadobudol hlavne pri organizovaní vlastných audio-vizuálnych podujatí Odyssea, ktorých cieľom je spájať hudbu a vizuálne umenie v netradičných priestoroch v Žiline.

Žilina Beskydy 2026 Programová Rada

Nezávislá kultúra
Stanica, Nová Synagóga

Hudba
Štátny komorný orchester Žilina

Přál bych si, aby v budoucnu byla kvalitní kultura v Žilině vnímána mezi občany jako normální součást života a společnosti. Abychom se zde v Žilině cítili jako v srdci Evropy obklopení krásou přírody a bohatým kulturním životem.

Design
VŠVU

K súčasnej identite Žiliny (geografická poloha, dopravná križovatka) je potrebné pridať daľšie témy. Kultúrnosť, kultúru a vzdelanie. S prihliadnutím na sociálny rozvoj v digitálnej dobe a v čase prudkých klimatických zmien.

História
Považské múzeum v Žiline

Kam posunúť kultúru? Prial by som si, aby na jednoduchú otázku, kam ísť, bola jednoznačná odpoveď: No predsa do Žiliny, je tam dobre, pekne a stále sa tam niečo deje.

Tanec
Studio ALTA

Kultúra v Žiline by mala byť prístupná a atraktívna širokej skupine rôznorodých komunít a obyvateľov, ktorí by mali mať možnosť sa do jednotlivých aktivít priamo zapojovať a formovať tak kultúrny život v ich meste.

Výtvarné umenie
VŠVU

Rád by som prispel k ešte väčšej internacionalizácii mesta smerom k súčasnému vizuálnemu umeniu.

Architektúra
Ateliér 2021

Rád by som prispel k zvýšeniu úrovne kvality architektúry, ktorú produkuje verejný sektor.

Divadlo
Bábkové Divadlo Žilina

Žilina je moja voľba. Nenarodil som sa tu, vybral som si ju. Práve kvôli jej kultúrnym možnostiam a potenciálu. Rád by som prispel, aby ju tak vnímali všetci.

Literatúra a história
Artforum

Som kníhkupec, čo nemá ambície osobne kultúru kdekoľvek posúvať (tá sa posunie aj bezo mňa). Stačí mi, ak čoraz viac ľudí objaví radosti života s kultúrou.

Umenie vo verejnom priestore
Biela Noc

Žilinu budúcnosti vidím ako mesto kultúrne, otvorené, tvorivé, spoločensky zodpovedné, aktívne a interaktívne. Kultúru vnímam ako prirodzený katalyzátor rozvoja mesta a aktivácie verejného priestoru.

Kreatívny priemysel
Žilinská univerzita v Žiline

Kultúra a vzdelanie spolu navzájom úzko súvisia, preto verím, že širšie prepojenie mesta a univerzity aj v rámci kultúry, prinesie ešte väčší rozvoj poznania pre naše mesto a región.

MESTO ŽILINA

Peter Fiabáne, Vladimír Randa, Barbora Birnerová, Michal Berger, Ingrid Dolníková, Katarína Gazdíková, Štefan Vančík, Ivana Stillerová, Veronika Tabačková, Janka Pačeková, Veronika Harvánková, Rudolf Chodelka, Lucia Streďanská

MESTO BIELSKO-BIAŁA

Jarosław Klimaszewski, Adam Ruśniak, Przemysław Smyczek, Jolanta Gilman–Gałuszka, Anna Zgierska

MESTO FRÝDEK-MÍSTEK

Petr Korč, Jakub Míček, Jakub Tichý, Ondřej Zdvomka, Gabriela Kocichová, Michaela Kocourková, Jitka Brňovjáková, Karin Šrubařová

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Erika Jurinová, Martin Hromada, Zuzana Mičíková, Ján Pavlík, Peter Šimčák

EUROREGIÓN BESKYDY

Marcin Filip, Lenka Kubíková, Dagmar Valášková

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Jozef Jandačka, Josef Vičan, Jozef Ristvej, Robert Hudec, Slavka Pitoňáková, Andrea Čorejova, Veronika Šrámová, Mária Rostašová, Pavlína Čierna, Čorejová Tatiana

ŠPECIÁLNE POĎAKOVANIE

Soňa Holúbková, Michaela Jakubíková, Andrea Kovaľová, Libor Štípala a všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali a zapájali do workshopov, diskusií, otvorených výziev a stretnutí počas prípravy tejto prihlášky.

ZOZNAM MIEST A OBCÍ PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU Bitarová, Bobrov, Breza, Bytča, Bziny, Čierne, Divinka, Dolný Kubín, Dolná Tižina, Dunajov, Ďurčiná, Gbeľany, Hôrky, Horný Hričov, Horný Vadičov, Kotešová, Krásno nad Kysucou, Kunerad, Kysucké Nové Mesto, Lysica, Maršová-Rašov, Námestovo, Nová Bystrica, Oščadnica, Predmier, Rajec, Rajecké Teplice, Rudina, Rudinka, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Zázrivá, Zborov nad Bystricou, Zubrohlava