Žilina a Beskydy

Beskydský región

1 385 036 obyvateľov v Euroregióne Beskydy

Žilina, Frýdek-Místek a Bielsko-Biała sú priemyselné a hospodárske centrá obklopené Beskydami. Tento prenikavý kontrast medzi priemyselnou a prírodnou scenériou je charakteristický pre všetky tri miesta; okolité hory a lesy poskytujú možnosti pre turistiku a outdoorové aktivity. Spojenie našich síl nám pomôže získať kritické množstvo obyvateľov (1 385 036 obyvateľov v Euroregióne Beskydy) a kultúrnych operátorov a zabezpečí, že naše hlasy bude počuť v širšom európskom kontexte.

Sociálne & kultúrne interakcie

KULTÚRA & PRIEMYSEL

Zatiaľ čo na ekonomickej úrovni, najmä v automobilovom priemysle, je žilinský región hlboko prepojený so svojimi susedmi, sociálne a kultúrne interakcie často neprekračujú rámec formálnych ukážok kultúrneho dedičstva, regionálneho cestovného ruchu a tradičných obchodných výmen. Napriek silným väzbám, ktoré v regióne existujú, v týchto cezhraničných spoluprácach stále existuje veľa nevyužitého potenciálu, najmä v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.

Objavujeme

NAŠE MOŽNOSTI

Chceme využiť Európske hlavné mesto kultúry ako príležitosť preskúmať naše vzájomné vzťahy a vytvoriť spoločný, atraktívny a dynamický región, založený na jeho kreatívnom, priemyselnom a turistickom potenciáli.

Táto kandidatúra je jedinečnou príležitosťou pre mesto Žilina a okolitý región, ako sa vysporiadať s komplexným dedičstvom minulosti a definovať naše budúce európske smerovanie. Cítime potrebu zbúrať mentálne bariéry medzi nami a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu. Napriek našim rozdielom sme sa rozhodli spojiť s partnerskými mestami v snahe o spoločný cieľ, uniknúť z pasívneho provincionalizmu prostredníctvom posilnenej spolupráce, vytvoriť „novú centralitu“ a dostať náš región na mapu Európy.

Vzťahy

CEZHRANIČNÉ

V nasledujúcich rokoch by mala byť dokončená výstavba poslednej chýbajúcej časti baltsko-jadranskej európskej trasy E75. Nová diaľnica spojí cezhraničné regióny a skráti vzdialenosť medzi Žilinou, Bielsko-Białou a Frýdkom-Místkom. Táto nová infraštruktúra tak výrazne zmení naše vzťahy.

Kultúrny profil našich miest

Kultúrny profil mesta Žilina je tvorený zmesou tradičnej ľudovej kultúry a súčasného umenia. Zabehnuté kultúrne inštitúcie ako divadlá, múzeá a knižnice sa spájajú so živým ekosystémom nezávislých kultúrnych organizácií a sú pevným základom kultúrnej infraštruktúry.