Často kladené otázky

  • Titul každoročne udeľujú dvom mestám v dvoch rôznych členských krajinách EÚ. Mestá v jednotlivých krajinách vždy súperia len medzi sebou, t.j. slovenské so slovenskými, fínske s fínskymi. V roku 2026 bude titul udelený práve jednému slovenskému a jednému fínskemu mestu.
  • Výber prebieha v dvoch kolách. V prvom kole mestá predstavia predbežnú predstavu o programe, o dlhodobom prínose titulu pre mesto, stratégiu marketingu, investícií, atď. Do druhého kola postúpia zväčša 3 – 4 mestá, ďalej prehlbujú svoju stratégiu a projekty a o niekoľko mesiacov neskôr ju nasleduje návšteva poroty v meste a predstavenie druhej prihlášky.
  • Prihlášky posudzuje medzinárodná porota zložená z odborníkov na kultúru z členských krajín EÚ, ktorých vyberá Európska komisia, Európsky parlament a Rada regiónov, súčasťou poroty sú aj dvaja členovia vybraní Ministerstvom kultúry SR.

  • Vďaka kandidatúre získavame možnosť zreformovať mesto naprieč sektormi, zlepšiť spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi. Ak máme byť úspešní, musíme sa spojiť a spolupracovať smerom k spoločnému cieľu.
  • Titul akceleruje reformný proces – vieme, že v roku 2026 musíme byť pripravení na prijatie tisícok umelcov a návštevníkov, musí byť pripravená dopravná či kultúrna infraštruktúra, ľudské kapacity v samospráve, ale aj v biznis sektore a službách. Keď máme jasný cieľ a míľnik, existuje väčšia vôľa zmobilizovať schopnosti, reformné úsilie a kapitál naprieč sektormi. Normálne sú reformné úsilia čiastkové – EHMK je práve možnosť všetky tieto sily spojiť a tým celý proces urýchliť a zefektívniť.
  • Kultúra a umenie je spôsob, ako sa pozrieť na výzvy, ktorým mesto čelí aj v iných oblastiach, napr. v priemysle, v environmentálnych otázkach, v rozvoji mesta, a podobne.
  • EHMK v neposlednom rade nie je len o kultúre. Dáva možnosť športu, službám, súkromnému sektoru a celkovo mestu pozrieť sa na to, ako funguje, zmeniť aktuálny stav a vytvoriť nové príležitosti. Napr. očakávame navýšenie počtu turistov, ktorí naštartujú rozvoj miestnych služieb, nehovoriac o imidži mesta, alebo o prechode na kreatívnu ekonomiku.

  • Vidíme jedinečnú možnosť nadviazať nové vzťahy s komunitami, možnosť zapojiť celý región a plne reflektovať rôzne identity, ktoré nás ovplyvňujú – od kysuckej, rajeckej, cez goralskú a oravskú po moravskú a sliezsku.
  • Chápeme, že výber tohto zamerania môže byť prekvapivý. No Žilina má jedinečnú polohu na troch hraniciach, a tak obrovský potenciál ekonomický, socio-politický a kultúrny, ktorý môžeme teraz objavovať a využiť.
  • Navyše dokončená diaľnica zmení vzťahy medzi našimi tromi mestami, a to nielen ekonomické, ale aj kultúrne a spoločenské. Do Bielsko-Biała, aj do Frýdku-Místku bude bližšie.

Pošli nám otázku

 Súhlasím so spracovaním osobných údajov