NAVRHNI AKO ZLEPŠIŤ VEREJNÝ PRIESTOR V ŽILINE!
Pomôž nám spoločne navrhnúť lepšie riešenia pre verejný priestor! Hľadáme prázdne budovy, nefungujúce verejné priestory a možnosti, ako využiť ich skrytý potenciál.