PRIPRAVUJEME
V druhej polovici júna otvárame výzvu na hotové projekty, ktoré majú záujem byť súčasťou prihlášky na Európske hlavné mesto kultúry.