PODAJ SVOJ PROJEKTOVÝ ZÁMER
Hľadáme projekty, ktoré sa môžu stať súčasťou prihlášky a následne programu Žiliny 2026.