PRIPRAVUJEME
V septembri sa uskutoční konferencia, kde sa na jednom mieste stretnú všetky nápady, projekty a partneri.