17/02/2021

PROGRAMOVÝ/Á MANAŽÉR/KA pre líniu TOK PRÍRODY v projekte ŽILINA BESKYDY 2026Do dynamického tímu, ktorý vedie kandidatúru Žiliny v súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, hľadáme zanieteného a kreatívneho človeka a ponúkame jedinečnú pracovnú príležitosť. Úlohou programového manažéra je rozvoj programu v rámci prípravy 100-stranovej prihlášky Žiliny do 2. kola súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry s termínom odovzdania do konca októbra 2021. Pracovná pozícia je teda na dobu určitú – do 31.12.2021, s možnosťou predĺženia spolupráce v prípade konečného úspechu v súťaži.

 

Druh pracovného pomeru: polovičný úväzok / plný úväzok

Termín nástupu: ideálne od 15.3.2021 alebo podľa dohody

Mzdové podmienky (brutto): 592 EUR / 1 185 EUR mesiac (s možnosťou navýšenia po ukončení skúšobnej doby)

 

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Čo od Teba očakávame:

 • Práca realizovaná v Žiline pod vedením koordinátora projektu v 7-8 člennom tíme, s účasťou na pravidelných tímových a programových poradách;
 • Rozvoj kultúrno-umeleckých projektových zámerov v rámci programovej línie Tok prírody zameranej na umenie v prírode, popularizáciu environmentálnych tém, podporu udržateľných miest a komunít, outdoorové kreatívne aktivity a súčasnej kultúrnej interpretácie lokálnych tradícií;
 • Písanie programových textov, príprava projektových zámerov, konzultácie a rozvoj projektov s ich podávateľmi, plánovanie rozpočtov a stratégie realizácie projektov;
 • Výskum aktuálnych tém a trendov v regióne a Európe v daných oblastiach a navrhovanie vízií rozvoja projektov;
 • Koordinácia komunikácie s partnermi projektov a spravovanie siete európskych partnerov – individuálne, v pracovných skupinách alebo v rámci organizovaných workshopov.

V čom by si mal/a vynikať:

 • Skúsenosti s dramaturgickým, kurátorským alebo programovým vedením kultúrnych a umeleckých projektov
 • Cit pre environmentálnu zodpovednosť, občiansku participáciu a medzisektorovú spoluprácu
 • Schopnosť plniť úlohy v danom termíne a kvalite
 • Vysoká miera flexibility a schopnosť pracovať v stresových situáciách
 • Organizačné schopnosti, zručnosť plánovať a strategicky koordinovať procesy
 • Schopnosť samostatnej, ako aj tímovej práce
 • Skúsenosť a prehľad v kultúrnej sfére v regióne a v Európe
 • Empatia a komunikačné zručnosti v kontexte medzinárodného projektu a jeho komplexnej siete partnerov

Čo ponúkame:

 • Flexibilný pracovný čas a priestor pre osobný rast;
 • Príležitosť spolupracovať s prestížnymi regionálnymi a medzinárodnými partnermi, priamo formovať plánovaný kultúrno-umelecký program a stáť pri rozvoji rozsiahleho kultúrneho projektu s európskym rozmerom a pozitívnym lokálnym dopadom;
 • Práca v priestoroch tímovej kancelárie v centre Žiliny, ako aj možnosť čiastočnej práce online na home office;
 • Služobný telefón;
 • V prípade úspechu mesta Žilina v súťaži o titul možnosť predĺženia spolupráce na ďalších 5 rokov realizácie projektu.

Dokumenty pre výberové konanie:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania formou motivačného listu alebo videovizitky
 • Štruktúrovaný životopis
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania
 • Doklad o jazykovom vzdelaní
 • Odkazy na už realizované umelecké alebo kultúrne projekty, poprípade environmentálne aktivity

Požadované náležitosti zasielajte najneskôr do 28.2. 2021, 23:59 hod na adresu: OOCR Malá Fatra, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina alebo elektronicky na info@zilina2026.eu. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na email alebo na telefónnom čísle +421 918 472 444.

Výberové konanie sa uskutoční od 1. – 5. 3. 2021.

 

ĎALŠIE POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – stredne pokročilý (B2)

Ostatné zručnosti:
MS Office (Word, Excel, PowerPoint) / Google Drive – pokročilý

Počet rokov praxe:
min. 5 rokov« | »