Európske hlavné mesto kultúry

 

 

Európske hlavné mesto kultúry je jednou z najznámejších a najdlhšie prebiehajúcich iniciatív Európskej únie. Hlavným zámerom projektu je vyzdvihnúť diverzitu európskych kultúr, zdôrazňovať kultúrne charakteristiky, ktoré sú zdieľané naprieč rôznymi časťami Európy a podporiť úlohu kultúry v rozvoji miest.

Pozitívny dopad projektu je jednoznačne viditeľný na lokálnom rozvoji kultúry a umenia, avšak má dlhodobý vplyv aj na podporu turizmu, kreatívneho priemyslu či iných sfér sociálneho a hospodárskeho života. Mestá s titulom Európske hlavné mesto kultúry tak získavajú vynikajúcu príležitosť na celkovú regeneráciu a transformáciu svojho mesta a okolitého regiónu.

Od roku 1985 bol titul Európskeho hlavného mesta kultúry udelený už vyše 60 mestám. V roku 2026 bude titul Európske hlavné mesto kultúry niesť jedno slovenské a jedno fínske mesto.

 

Ako prebieha výber Európskeho hlavného mesta kultúry?

Výber víťaza súťaže spomedzi všetkých prihlásených slovenských miest sa uskutoční v dvoch fázach – s termínom predkladania prvej prihlášky do 15. decembra 2020 (posunutý z pôvodného termínu 31. októbra 2020) a následne zrevidovanej prihlášky do 31. augusta 2021. Víťazné mesto bude vybrané komisiou nezávislých medzinárodných odborníkov na základe zaslanej prihlášky a následnej prezentácie. 

Táto prihláška (tzv. bid book) detailne popisuje konkrétny zámer rozvoja mesta, plánovaný kultúrny a umelecký program, štruktúru riadenia a pod. Každá prihláška musí vychádzať z výrazného kultúrneho programu so silným európskym rozmerom.

 

Hlavné kritéria pri posudzovaní prihlášok sa sústredia na:

  1. Príspevok k dlhodobej stratégii v oblasti kultúry
  2. Kultúrny a umelecký obsah
  3. Európsky rozmer
  4. Širší dosah
  5. Riadenie a manažment projektu
  6. Realizačné kapacity

 

Európske hlavné mestá kultúry sú vybrané a formálne menované štyri roky pred aktuálnym rokom titulu, v prípade Slovenska teda na konci roka 2021. Hoci sa to zdá, ako pomerne dlhý čas, zo skúseností minulých miest vyplýva, že toto obdobie je potrebné na riadne naplánovanie a prípravu komplexnej celoročnej udalosti.