Európske hlavné mesto kultúry pl

Európske hlavné mesto kultúry je jednou z najznámejších a najdlhšie prebiehajúcich iniciatív Európskej únie. Hlavným zámerom projektu je vyzdvihnúť diverzitu európskych kultúr, zdôrazňovať kultúrne charakteristiky, ktoré sú zdieľané naprieč rôznymi časťami Európy, a podporiť úlohu kultúry v
rozvoji miest. pl

Pozitívny dopad projektu je jednoznačne viditeľný na lokálnom rozvoji kultúry a umenia, avšak má dlhodobý vplyv aj na podporu turizmu, kreatívneho priemyslu či iných sfér sociálneho a hospodárskeho života. Mestá s titulom Európske hlavné mesto kultúry tak získavajú vynikajúcu príležitosť na celkovú
regeneráciu a transformáciu svojho mesta a okolitého regiónu.

Od roku 1985 bol titul Európskeho hlavného mesta kultúry udelený už vyše 50 mestám. V roku 2026 bude titul Európske hlavné mesto kultúry niesť jedno slovenské a jedno fínske mesto.