ŽILINA 2026

Projekt Európske hlavné mesto kultúry má za cieľ prezentovať pestrosť európskych kultúr a promovať európsku kultúrnu spoluprácu. Program pre rok 2026 plánujeme postaviť na silnom európskom rozmere a reflektovať aktuálne spoločenské témy. Zároveň bude program na európskej úrovni a vyvážený medzi jednotlivými umeleckými disciplínami. Veľká časť programu bude smerovať do exteriéru, ale aj do nečakaných miest, aby bol bližšie k divákovi.

Program však nie je len o prezentácii umenia a veľkom celoročnom festivale v roku 2026, ale o celkovej transformácii mesta a zvýšení kvality života v ňom. Pomocou umelcov a obyvateľov chceme skúmať budúcu identitu mesta a postaviť ju na hodnotách participácie, transparentnosti, tolerancie a environmentálnej zodpovednosti.

Chceme, aby sa zo Žiliny stala lákavá destinácia priťahujúca kreatívnych ľudí a návštevníkov z celej Európy, a zároveň bola lepším miestom pre život všetkých jej obyvateľov.

Predchádzajúce Európske hlavné mestá kultúry jasne ukazujú, že dopad tohto projektu je viditeľný aj v oblasti mestského rozvoja (regenerácie industriálnych a verejných priestorov) či v cestovnom ruchu, sociálnej a ekonomickej oblasti, ale hlavne podporuje kapacity kultúrneho sektora.

Paralelne s prípravnými aktivitami na kandidatúru v Žiline prebieha aj príprava dlhodobej kultúrnej stratégie mesta. Vytvorenie tohto strategického dokumentu s analýzou a víziou pre rozvoj kultúry a kreativity tak určite prinesie viacero impulzov pre tvorbu udržateľných podmienok pre kultúrny a kreatívny sektor v meste, bez ohľadu na to, či Žilina napokon titul Európske hlavné mesto kultúry získa alebo nie.