ZDIEĽAJ SVOJE SKÚSENOSTI S PRÁCOU V KULTÚRE!
Chceme poznať názor profesionálov pracujúcich v kultúre a v kreatívnom priemysle v Žiline.