Kultúra v Žiline

Úspešné Európske hlavné mestá kultúry použili titul ako katalyzátor pre rozvoj mesta a tvorbu udržateľného prostredia pre kultúru. Mesto najlepšie zabezpečí udržateľnosť kandidatúry a samotného projektu Európskeho hlavného mesta kultúry tým, že ho začlení do svojej dlhodobej stratégie.

V čase podania prihlášky musí mať mesto platnú kultúrnu stratégiu, ktorá zahŕňa akciu Európskeho hlavného mesta kultúry, ale aj širšiu víziu a plány na posilnenie kapacity kultúrnych a kreatívnych odvetví. Aby mesto Žilina pripravilo do leta 2021 kultúrnu stratégiu, potrebujeme začať s mapovaním aktuálnej ponuky a potrieb kultúrneho a kreatívneho sektora, a taktiež lepšie pochopiť kultúrne zvyky a očakávania obyvateľov mesta.

Povedz nám viac o tom, ako vnímaš kultúru v Žiline a aké sú jej potreby!