09/07/2021

OPEN CALL dla projektów w ramach Żylina Beskidy 2026Zespół Żylina Beskidy 2026 ogłasza otwarty nabór wniosków projektowych, które mają szansę stać się częścią kandydatury, a następnie programu Żyliny jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2026 roku. Są to przede wszystkim projekty, które planowane są do realizacji w Region Beskidów.

 

Nabór otwarty jest do 4 sierpnia 2021.

 

Celem otwartego naboru jest zebranie pomysłów projektowych uzupełniających strukturę programową drugiej kandydatury,która składana będzie 2 listopada 2021 r. Są to projekty, które wniosą innowacyjne treści i format o silnym wymiarze europejskim oraz wzmocnią współpracę kulturalną między osobami i instytucjami ponad granicami.

 

>> ZGŁOSZENIE <<

 

Do kogo jest skierowany nabór?

Poszukujemy artystów, twórców, menedżerów kultury lub organizacji (miejskich, regionalnych ale też z kultury niezależnej), zainteresowanych rozszerzeniem współpracy i zaangażowaniem w nią regionu Beskidów i Europy. Nie ma konieczności ponownego aplikowania w ramach Open Call 2021 projektów już uwzględnionych w pierwszym wniosku lub złożonych w pierwszym Open Call 2020.

 

Podstawowa charakterystyka projektów

Program miast, które odniosły sukces jako Europejska Stolica Kultury, jest zbudowany na projektach kulturalnych, odzwierciedlających lokalne tematy, które są jednak istotne w całoeuropejskim kontekście i które angażują też europejskich partnerów. Projekty powinne być realizowane w latach 2024 až 2026 w transgranicznym regionie Beskidów na terenie Słowacji, Republiki Czeskiej oraz Polski. Sukces w niniejszym naborze nie oznacza automatycznie wsparcia finansowego ale w dalszej fazie daje możliwość złożenia wniosku o grant czy inny rodzaj wsparcia. 

 

Na obecnym etapie kandydatury pierwszeństwo będą miały w szczególności większe projekty i projekty z europejskimi partnerami. Projekty powinny być nowe lub stanowić rozszerzenie istniejących inicjatyw. Mogą zastanowić się nad przeszłością lub krytycznie spojrzeć na obecną sytuację, ale powinne przede wszystkim skierować swoje działania na przyszłość, aby poprawić obecną sytuację. Nie każdy projekt musi skupiać się wyłącznie na sztuce, ale powinien w jakiś sposób angażować artystów i twórców.

 

Projekty powinny być realizowane jednocześnie w mieście Żylina, ewentualnie Województwie Żylińskim, w mieście Bielsko Biała lub w Województwie Śląskim i w mieście Frýdek-Místek lub w Województwie Morawsko-Śląskim ewentualnie w innych częściach Euroregionu Beskidy. Alternatywnie może to być projekt, którego część odbywa się w innej części Europy, ale ma swój rodowód w Beskidach.

W tej fazie przygotowania kandydatury większy nacisk kładziemy na jasną dramaturgię projektów, opis ich działań i współpracę międzynarodową, niż na szczegółowy budżet czy plan produkcji.

 

Priorytety programowe dla Żylina Beskidy 2026

Tematy projektowych pomysłów powinne odzwierciedlać programowe zamierzenia projektu Żylina Beskidy 2026, który zawiera 3 linie programowe – Przepływ natury (projekty o tematyce zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska ale także woda, góry lasy, turystyka i kultura outdoor, reinterpretacja tradycji), Fabryka na przyszłość (produkcja sztuki, design i architektura, nauka i sztuka, sztuka w przestrzeni publicznej, rzemiosło, dziedzictwo przemysłowe) a Tożsamość bez granic (rozwój społeczności, media i wolność słowa, historia, transport, nacjonalizm). Szczegółowe informacje można znaleźć w naszym zgłoszeniu do 1. rundy konkursu z grudnia 2020.

 

Kryteria oceny projektów

Projekty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów, specyficznych dla projektu Europejskiej Stolicy Kultury.

 

  • Jakość treści kulturalnej i artystycznej
  • Wymiar europejski
  • Szerszy zasięg i partycypacja obywateli
  • Rozwój widowni oraz kulturalnego i kreatywnego sektora
  • Wykonalność i zrównoważony rozwój

 

 

Harmonogram i kolejne kroki

Termin zamknięcia opencallu do składanych wniosków to 4 sierpień 2021.

 

Następnie w ciągu sierpnia ekipa Żylina Beskidy 2026 będzie selekcjonowała wszystkie zgłoszone projekty. Cały program wraz z kilkoma wybranymi projektami zostanie zaprezentowany na Beskidzkim Forum Kultury, które odbędzie się 9 września w Żylinie.

 

Po przestudiowaniu zamysłów projektowych skontaktujemy się z Tobą mailowo z pytaniami i ewentualnymi rekomendacjami, w jakim kierunku dalej posunąć zamysł projektu.

 

Przesyłając swój plan projektu do niniejszego opencallu, zgadzasz się, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, a także, że możemy dalej przedstawiać, przekształcać lub łączyć informacje o Twoim projekcie z innymi projektami zgodnie z potrzebami programu Żylina Beskidy 2026.

 

W razie pytań, skontaktuj się z nami na info@zilina2026.eu lub pod nr telefonu +421 918 373 805. 

 

Zostań częścią kandydatury Żylina Beskidy 2026 i zacznij rozwijać silną współpracę regionalną razem z nami!

 

>> ZGŁOSZENIE <<« |