AKCELERATOR BESKIDY 20<26

Współna kandydaturya Żyliny, Frydka-Mistka, Bielska-Białej oraz całego regionu Beskidów do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2026 otwiera liczne możliwości do budowania współpracy sektora kulturalnego i kreatywnego oraz do stworzenia nowych projektów.

Jeżeli szukasz potencjalnych partnerów zza granicy do wspólnego artystyczno-kulturalnego projektu, zgłoś się do  Akceleratora Beskidy 20<26! Akcelerator pomoże Ci nawiązać kontakt z partnerami transgranicznymi, stworzyć wspólny projekt i uruchomić silną współpracę regionalną.

>> ZGŁOSZENIE <<

Termin zgłoszeń mija 26. maja 2021 o godz. 23:59.

 

O CO CHODZI W AKCELERATORZE BESKIDY 20<26?

Akcelerator Beskidy 20<26 to miesięczny program rozwoju w celu uruchomienia i zintensyfikowania współpracy między artystami, osobami z sektora kreatywnego, menedżerami kultury oraz instytucjami sektora kulturalnego i kreatywnego na Słowacji, w Czechach i w Polsce w ramach regionu beskidzkiego.

W ramach Akceleratora poznasz bliżej ciekawe osobowości w regionie, nawiążesz  potencjalną współpracę i przygotujesz  wspólny projekt kulturalno artystyczny. Częścią programu będą także konsultacje projektowych zamysłów, mentoring oraz warsztaty pisania wniosków do różnych funduszy (Interreg, Fundusz Wyszehradzki  itp.).

Na sam koniec Akceleratora będziesz miał/a okazję zgłosić wspólny projekt do otwartego naboru projektów Żylina Beskidy 2026 i stać się częścią  zgłoszenia do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2026.

CO BĘDZIE WYNIKIEM AKCELERATORA?

Akcelerator Beskidy 20<26 ma na celu wspieranie projektów, które wniosą innowacyjną tematykę i format  o silnym regionalnym oraz europejskim wpływie i wesprą współpracę kulturalną osób i instytucji ponad granicami.

Projekty mogą obejmować takie wydarzenia jak na przykład: tworzenie wspólnotowego projektu artystycznego na osiedlach mieszkaniowych, uruchomienie nowego festiwalu, organizację wystawy lub koncertu z artystami europejskimi, przygotowanie działań edukacyjnych w dziedzinie sztuki, międzynarodowych konferencji i warsztatów artystycznych, pobyty artystów europejskich i wymiany doświadczeń czy nowatorski program łączący regionalne firmy z twórcami.

Projekty powinny być realizowane w latach 2022-2026 w przygranicznym regionie Beskidów na Słowacji, w Czechach i Polsce. Oprócz zgłoszenia się do otwartego naboru projektów Żylina Beskidy 2026, projekty będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach innych dostępnych programów, takich jak Interreg czy Fundusz Wyszehradzki.

DO KOGO JEST AKCELERATOR BESKIDY 20<26 SKIEROWANY?

Poszukujemy artystów, twórców, menedżerów kultury lub całych organizacji (miejskich, regionalnych lub pozarządowych), które są zainteresowani poszerzeniem współpracy w regionie Beskidów.

Uczestnicy powinni należeć do jednej z następujących sfer działań:

 • Teatr i taniec
 • Film
 • Literatura
 • Muzyka
 • Sztuka wizualna
 • Sztuka w przestrzeni publicznej
 • Edukacja kulturalna i kreatywna
 • Design
 • Architektura
 • Rzemiosła
 • Multimedia
 • Iné

Uczestnicy powinni realizować swoje działania w ramach transgranicznego regionu Beskidów, ze specjalnym uwzględnieniem nast. obszarów:

 • Słowacja / powiaty Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo
 • Czechy / powiaty Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná
 • Polska / Województwo śląskie ze szczególnym uwzględnieniem subregionu południowego /powiat bielski, cieszyński, żywiecki oraz Miasto Bielsko-Biała. 

Program przewiduje ok. 30 uczestników – po 10 osobach ze Słowacji, Czech i Polski. W razie  większej ilości zgłoszonych kandydatów będziemy wybierać uczestników programu w oparciu o spójność tematyki/profilu z obszarami tematycznymi programu i prawdopodobieństwem znalezienia partnera wśród innych zarejestrowanych kandydatów.…

Wspólny program będzie realizowany w językach słowackim i polskim. Zarazem jednak zalecamy, by uczestnicy władali językiem angielskim przynajmniej na podstawowym poziomie konwersacji w celu zapewnienia wzajemnej komunikacji na poziomie bilateralnym między słowackimi/czeskimi, a polskimi partnerami.

JAKA POWINNA BYĆ TEMATYKA PROJEKTÓW?

Główne linie programowe Europejskich Stolic Kultury są oparte na dzieleniu się aktualnymi ogólnoeuropejskimi tematami, umiejętności łączenia lokalnego dziedzictwa kulturowego z innowacyjnymi praktykami kulturalnymi, powiązaniu lokalnych artystów i instytucji kultury z europejskimi, a także zaangażowaniu lokalnej społeczności w przygotowanie i realizację projektów.

Program projektu Żylina Beskidy 2026  koncentruje się na trzech liniach programowych – Przepływ przyrody (zrównoważony rozwój i środowisko, woda, sport, turystyka na świeżym powietrzu i turystyka, reinterpretacja tradycji), Fabryka dla przyszłości (produkcja artystyczna, projektowanie, architektura, nauka i przemysł, przestrzeń publiczna, rzemiosło) oraz Tożsamość bez granic (rozwój społeczności, media i wolność słowa, historia, transport, nacjonalizm). Więcej szczegółów dot. tych tematów przeczytasz w naszym zgłoszeniu do I etapu konkursu z grudnia 2020 roku.

Preferowane tematy pomysłów na projekty powinny obejmować następujące obszary:

 • demokracja, dialog międzykulturowy i tożsamość europejska
 • kwestie przyrodnicze i środowiskowe
 • sztuka w przestrzeni publicznej i urbanistyka
 • przemysły kreatywne, nowe technologie i nauka
 • historia, dziedzictwo kulturowe i tożsamość miasta
 • grupy defaworyzowane i problemy społeczne
 • edukacja i wolontariat
 • turystyka i turystyka kulturowa
 • sport, turystyka i aktywny tryb życia
 • rozwój społeczności, kultura na osiedlach i innych obszarach miejskich

DLACZEGO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Akcelerator Beskidy 20 <26 da wszystkim uczestnikom możliwość przygotowania projektu transgranicznego z ambicją długofalowej współpracy w regionie, ale także z potencjałem włączenia się do aplikacji, a następnie programu Kulturalnej Stolicy Europy 2026.

Udział w programie jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają tylko koszty transportu w ramach dwóch zaplanowanych spotkań osobistych (szczegóły poniżej w dziale Harmonogram).

HARMONOGRAM AKCELERATORA BESKIDY 20<26

 • 26 maja 2021 – termin zgłoszeń
 • 28 maja 2021 – wybór uczestników programu
 • 11 – 12 czerwiec 2021 – OPEN LAB = 2-dniowe osobiste spotkania wszystkich uczestników
  • miejsce: okolice Żyliny
  • Wizyty w wybranych lokalnych instytucjach /vybraných lokálnych inštitúcií
  • Mapowanie potrzeb i potencjalnych tematów projektów
  • Networking i łączenie uczestników
  • Pierwszy pomysł projektowy z partnerem
 • 17 czerwiec 2021 – ostateczny termin wysyłania wysyłanie propozycji projektów łączących co najmniej dwóch uczestników transgranicznych
 • 25 – 26 czerwca 2021 – ACCELERATION LAB = 2-dniowe osobiste spotkanie wybranych uczestników
  • miejsce: okolice Bielska-Białej
  • Warsztaty edukacyjne
  • Opracowanie planów projektów i feedback
  • Wizyty w wybranych lokalnych instytucjach
 • 31 lipca 2021 – ostateczny termin składania projektów końcowych do Open Call Żylina Beskidy 2026

Spotkania odbywać się będą osobiście, jeśli pozwoli na to aktualna sytuacja epidemiologiczna. Jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na obowiązujące obostrzenia, spotkania będą odbywać się online.

>> ZGŁOSZENIE <<

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Akceleratora, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem info@zilina2026.eu.

Dołącz do Akceleratora Beskidy 20 <26 i zacznij z nami rozwijać silną współpracę regionalną!