30/11/2021

Odkrývame náš finálny bid book! #2 Továreň na budúcnosť, Verejný subjekt a Hangár – Kreatívne centrum pre umenie vo verejnom priestoreSpoznajte programový pilier ≫ Továreň na budúcnosť, zameraný na remeslo, umeleckú produkciu, verejný priestor, priemyselné a technické dedičstvo regiónu Beskydy a prepojenie umenia s vedou.  Zoznámte sa s projektovým klastrom ≫ Verejný subjekt a zistite viac o plánovanej investícií, vďaka ktorej sa môže z dieľne autobusov  stať dielňa na umenie.

Viac o štruktúre a obsahu nášho bidbooku nájdete v predchadzajúcom článku. 

 

Továreň na budúcnosť 

Žilina, Bielsko-Biała a Frýdek-Místek sú typické príklady miest, ktoré vyrástli spolu so svojím priemyslom. Priemyselná výroba bola živnou pôdou pre vznik osobitných kultúr a zanechala za sebou obrovské hmotné aj nehmotné dedičstvo: továrne sú dodnes základom urbanistickej štruktúry týchto miest; remeselná výroba, inžiniersky aj podnikateľský duch sú jedným zo zdrojov spoločenského a hospodárskeho kapitálu. Táto špecifická „technická“ mentalita, na ňu naviazané lojality a postoje spoluvytvárajú spoločenské tkanivo každodenného života v priemyselných oblastiach, aj keď si to ich obyvatelia často ani neuvedomujú. Žilina a Bielsko-Biała majú taktiež dlhú tradíciu ako obľúbené miesta, kam sa chodí umenie tvoriť aj vyrábať. V tomto programovom pilieri na túto tradíciu nadväzujeme a rozvíjame ju ďalej, budujeme nové kapacity a vo výsledku získa existujúci kreatívny a inovačný ekosystém Beskýd novú infraštruktúru, výstavné aj produkčné priestory a zariadenia, ateliéry a dielne. Musíme však byť opatrní, ako nám pripomína zakladateľ magazínu e-flux Anton Vidoklev slávnej eseji „Umenie bez umelcov?“ Budeme opatrní, empatickí a vždy budeme pracovať v úzkom kontakte s umelcami; ako prioritu budeme mať priame investície do tvorby a výroby nových diel. Je to tiež výraz toho, že nám zaleží na umelkyniach a umelcoch a ľuďoch z podporných profesií, čo sa prejavuje v našej snahe zlepšiť ich pracovné podmienky, presadzovať férovú odmenu za prácu aj implementovať princípy cirkulárnej a sociálnej ekonomiky. Veríme, že kolektívna predstavivosť, empatia a veľkorysosť vytvárajú priestor, kde sa umenie a kultúra stretáva s občianskym aktivizmom, riadením rozvoja mesta aj lokálnymi kultúrnymi iniciatívami tým najproduktívnejším spôsobom. Preto je veľká časť programu venovaná zapájaniu občanov, zdieľaniu a spoločnej tvorbe stratégií a umeleckých intervencií vo verejnom priestore.

 

Verejný subjekt

Po období silnej politickej a estetickej kontroly nad verejným priestorom v dobe komunizmu nasledovalo v deväťdesiatych rokoch určité odpojenie slovenskej umeleckej scény od verejného priestoru. Dnes, aj vďaka novým možnostiam a zdrojom financovania (crowdfunding) sa umelci znova začínajú zaujímať o monumentálne realizácie vo verejných priestoroch. Často im však na tvorbu chýbajú profesionálne podmienky, produkčné zariadenia a podpora, či už ide o performancie, inštalácie alebo veľkorozmerné sochy a plastiky. V dôsledku sú teda nezriedka nútení obmedziť svoje ambície a plánovaný dosah svojich diel. Projektový klaster Verejný subjekt reaguje na tento problém a do verejného priestoru prináša nové monumentálne umenie. Podporíme vznik nových produkčných kapacít a predstavíme nové aj existujúce veľkoformátové umelecké produkcie, ktoré vytvoríme so skupinou miestnych a európskych umelcov a performerov. Chceme priniesť umenie tam, kde sú ľudia. ≫ Na uliciach, námestiach, v parkoch a pri riekach je totiž okno príležitostí na kontakt s novým publikom otvorené dokorán.

Projekty súvisiace s projektovým klastrom Verejný subjekt

⬤ Hangár – Kreatívne centrum pre umenie do verejného priestoru ⬤ Európska sezóna bábkového divadla ⬤ Pochod veľkorozmerných bábok mestom ⬤ Tanečno ⬤ Akustikon ⬤ Nonument ⬤ NCAF – Festival nového cirkusu ⬤ Ozveny mesta ⬤ Žilina Žije

 


Hangár

Umelecké intervencie majú mimoriadnu schopnosť transformovať miesta, prilákať návštevníkov aj inšpirovať miestnych obyvateľov, no zároveň platí, že na vznik veľkoformátových diel je potrebné vytvoriť zázemie a profesionálne podmienky, a preto plánujeme v Žiline vytvoriť Hangár – Kreatívne centrum pre umenie vo verejnom priestore. V Hangári budú vznikať nové výtvarné diela, od sôch a inštalácií až po performancie, divadlo, tanec a nový cirkus, s ambíciou prezentovať ich vo verejnom priestore. Nápad na vytvorenie tvorivého centra vznikol z nedostatku podpornej infraštruktúry tohto typu v celom širšom regióne. Je inšpirovaný modelmi ktoré fungujú v mnohých západoeurópskych krajinách, ale je prispôsobený umeleckým, technickým a ekonomickým podmienkam nášho regiónu. Nezávislým festivalom a mestám v strednej Európe často chýbajú prostriedky na to, aby mohli prijať ponuky zo západnej Európy a/alebo nie vždy dokážu nájsť vhodné návrhy od miestnych umelcov, ktorým zasa chýba podpora a priestory potrebné na tvorbu diel veľkých rozmerov. V súlade s prioritami projektu Žilina Beskydy tvoriť a nie iba zostavovať program, Hangár poskytne umelcom a umeleckým kolektívom jedinečný priestor na tvorbu veľkoformátových predstavení a diel. Transformované autobusové depo a garáž miestneho dopravného podniku prinesie do Žiliny novú multifunkčnú infraštruktúru pre výrobu aj prezentáciu umenia. Zrekonštruované priestory a nové dielne budú slúžiť nielen na tvorbu predstavení a výrobu veľkoformátových výtvarných diel určených do verejného priestoru, ale zároveň poskytnú technické zázemie pre produkciu diel a projektov EHMK. Bude tam tiež upcyklačné centrum CC s materiálovou bankou pre umeleckú tvorbu. HANGÁR poskytne priestor aj na produkciu animovaných filmov a príležitostne aj pre veľké podujatia a koncerty. V priestoroch zároveň vznikne nový vstup s recepciou, kaviarňou a informačným centrom.

Podujatia súvisiace s investíciou Hangár

⬤ Výstava A dosť! ⬤ Scale up workshopy ⬤ Beskydský týždeň udržateľného dizajnu ⬤ Európske dni umeleckých remesiel ⬤ Animátori na rezidencii ⬤ Ozveny mesta ⬤ NCAF – Festival nového cirkusu ⬤ EXPO Priemyselného dedičstva ⬤ CC: Cirkulárna kultúra /workshopy

 

Photos → Ester Mládenková, Peter Kotrha


« | »