02/12/2021

Odkrývame náš finálny bid-book #3 Tok Prírody, Živá Voda, Vodné výstavy a investície v Žiline a partnerských mestách Bielsko-Biała a Frýdek-Místek.Spoznajte druhý programový pilier ≈ Tok prírody zaoberajúci sa prírodou, klimatickou krízou a citlivým prepojením umeleckej tvorby a prírody. Preskúmajte projektový klaster ≈ Živá voda reagujúci na reguláciu vodných tokov a stratu kontaktu medzi obyvateľmi regiónu a vodou. ≈ Zistite viac o Múzeu vody a imersívnych výstavách o vode. Klimatická núdza je pre horské mestá téma, o ktorej potrebujeme nielen komunikovať, ale potrebujeme hľadať inovatívne riešenia. Dôkazom, že to myslíme vážne, sú aj investičné projekty zamerané na prepájanie tém životného prostredia s kultúrou vo všetkých troch mestách!

 

Tok Prírody 

V tomto programovom pilieri pracujeme s prírodným kontextom Beskýd, zameriavame sa na reflexiu životného prostredia v prepojení s umeleckou tvorbou a tak vzdávame hold okolitým Beskydám. Do programu Európske hlavné mesto kultúry zapojíme hory, lesy, aj desiatky malých miest a dedín, program rozložíme na celom území, vrátane odľahlých oblastí, takže sa tiež stanú súčasťou európskeho dialógu. Návštevníkom z Európy ponúkneme zážitky z divokej prírody Beskýd a zároveň možnosti vydať sa na kontemplatívnu cestu za umením. Budeme sa venovať tradičnej kultúre a podnecovať jej súčasnú reinterpretáciu. Budeme skúmať protichodné environmentálne a ekonomické záujmy, kriticky preskúmame napätie medzi túžbou prírodu chrániť na jednej a ovládať na druhej strane. Sústredíme sa na tému klimatických zmien, na zvyšovanie ekologického povedomia, podporíme procesy adaptácie našich miest na zmenu klímy, či už prostredníctvom projektov starostlivosti o mestskú zeleň alebo zlepšenie prístupu k vode v meste. Nech sa z centier našich troch miest vydáte ktorýmkoľvek smerom do pol hodiny sa môžete ocitnúť v prírode.

 

Živá voda

Slovensko je vďaka svojím obrovským zásobám vody doslova vodná veľmoc. Máme 280 vodných nádrží, 50 z nich patrí do kategórie veľkých priehrad.Zápas medzi ľuďmi a prírodou o skrotenie vodných tokov na tomto území trvá storočia, prvá priehrada vznikla už v roku 1510. Neskôr sa presadili najmä technokratické prístupy, ktoré vodné zdroje chápali a hospodárili s nimi najmä ako s prostriedkom podpory hospodárskeho rozvoja za každú cenu. Potoky, no najmä veľké rieky boli vo veľkom zregulované, aby sa stali zdrojom pre výrobu energie v hydroelektrárňach, voda sa častokrát úplne vytratila z miest a pre mestských ľudí sa postupne stávala čoraz viac „neviditeľnou“. V programovom klastri Živá voda sa budeme snažiť vytvoriť pre obyvateľov mesta a regiónu Beskydy lepší prístup k vode a prostredníctvom umeleckých projektov propagovať jej význam.  

Projekty súvisiace s projektovým klastrom Živá voda

⬤ Flow Festival ⬤ Plávajúce záhrady ⬤ Výstava Príbeh vody ⬤ Výstava Roztápanie ⬤ Rieka čistého diania ⬤ Hello Raj~čanka ⬤ Vodný potok Všivák ⬤ Voda z Beskýd
⬤ Pred dažďom


Vodné výstavy 

Projekt Žilina Beskydy 2026 obsahuje dve múzeá vody, jedno v Environmentálnom centre Bôrik pri najstaršom žilinskom rezervoári, druhé v Aqua centre, ktoré je súčasť novej budovy plavárne v meste Bielsko-Biała. Tie budú propagovať nový vzťah aj prístup k vode. Cieľom je spojiť ľudí s hmotným i nehmotným dedičstvom vody, vrátane jej sociálneho, kultúrneho, umeleckého i duchovného rozmeru. Múzeá budú vystavovať a interpretovať artefakty, techniky a tradičné vedomosti a vzťahy k nej. Ukazovať poznanie, ktoré zanechali predchádzajúce generácie a ktoré sú stále aktuálne. V partnerskom meste Frýdek-Místek vznikne Enviromentálne umelecké centrum, ktoré bude hlavne v rokoch 2025-2026 sústredíť koncepciu programu na témy environmentálných otázkok a udržateľného mesta. V rámci projektu Živá voda bude v Beskydách odprezentovaných niekoľko umeleckých výstav a projektov zaoberajúcich životným prostredím, klímou a vodou. Okrem množstva výstav plánujeme aj  pravidelný každoročne opakujúci umelecko-vedecký formát, Rieky čistého diania, trojročný výskumný projekt o vzťahu medzi mestom a okolitým ekosystémom, ktorého súčasťou budú lokálni aj medzinárodní umelci a kreatívne tímy zložené z rôznych kultúrnych, vzdelávacích a sociálnych odborníkov, správcov vôd, environmentalistov a zástupcov mesta.

 


Enviromentálny park Bôrik

Vznik Environmentálneho parku Bôrik bude výsledkom komplexnej obnovy budov a areálu okolo najstarších podzemných vodných zásobníkov v meste z roku 1908. V areáli znikne múzeum s najmodernejším vybavením na prezentáciu dočasných, technologicky náročných výstav na témy životného prostredia. Priamo na mieste starej vodnej nádrže prinesie aj stále expozície na tému vody určené najmä pre rodiny s deťmi a školské výlety. Prostredie dotvára pekný park s interaktívnymi vonkajšími vodnými inštaláciami a tiež výstavba novej menšej budovy s priestorom pre workshopy, návštevnícke centrum a kaviareň. 

Súvisiace podujatia

⬤ Výstava Príbeh vody ⬤ Výstava Roztápanie ⬤ Rieka čistého diania
⬤ Ponor do slovenskej moderny


AQUA Bielsko-Biała

Ekologický vzdelávací park „AQUA“ sa stane jedinečným mestským vodným múzeom pre Bielsko-Biału a región. Jeho súčasťou budú okrem už existujúceho bazénového komplexu štyri vzdelávacie miestnosti a interaktívne laboratóriá na organizáciu vzdelávacích aktivít s výstavnou sieňou venovanou stálym a dočasným výstavám. Mesto Bielsko-Biała už zorganizovalo architektonickú súťaž a víťazný projekt bol vybraný v septembri 2021. Aqua – ekologický vzdelávací park bude súčasť novej budovy plavárne v meste Bielsko-Biała. Cieľom projektu aqua je propagovať vzťah aj prístup k vode a spojiť ľudí s hmotným i nehmotným dedičstvom vody, vrátane jej sociálneho, kultúrneho, umeleckého i duchovného rozmeru.

Súvisiace podujatia

⬤ Výstava Príbeh vodyEnviromentálne umelecké centrum FM

V roku 2024 otvorí Frýdek-Místek novú mestskú galériu v budove niekdajšej Národnej banky. Program tohto výstavného priestoru na obdobie 2025-2026 sa sústredí najmä na environmentálne otázky a udržateľné mesto. Ako súčasť tohto dvojročného programu chceme prezentovať súčasné výtvarné umenie, ktoré tematizuje situáciu klimatickej núdze, hľadá z nej cesty von a ponúka vízie budúceho vývoja. Otvoríme debatu o zmenách spoločnosti ako celku a zároveň si položíme otázku, aká by bola cena takej zmeny. Environmentálne umelecké centrum FM bude hlavným nástrojom splnenia tohto zámeru. Bude to platforma pre súčasné environmentálne umenie a kurátorský pracovný priestor, ktorý sprostredkuje online výstavy a živý program v galérii. Centrum bude zbierať dáta, organizovať debaty a budovať základňu umeleckých a environmentálnych rezidencií, prezentovať výstupy spoluprác v hybridnom formáte, ako aj iné projekty environmentálneho umenia z miest Bielsko-Biała a Žilina.

Súvisiace podujatia

⬤ Cyanometer ⬤ Mestský herbár ⬤ Umenie budúcnosti ⬤ Neviditeľný vzduch ⬤ Napred, nie späť ⬤ Fresh AIR – umelecké a environmentálne rezidencie
⬤ Environmentálne umelecké centrum FM« | »