16/12/2020

Žilina odovzdala prihlášku do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúryBudúci kultúrny a umelecký program spolu s náčrtom dlhodobej kultúrnej stratégie mesta či plánovaných investícií do kultúrnej infraštruktúry popisuje prihláška Žiliny za Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pre rok 2026. Žilinská samospráva ju odovzdala na Ministerstve kultúry SR v utorok 15. decembra, čím sa stala oficiálnym kandidátskym mestom na prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry. 

V prihláške sa vyzdvihuje úloha kultúry ako hnacieho motora pozitívnej zmeny, ako aj nástroja, prostredníctvom ktorého je možné pozrieť sa na výzvy pre mesto v iných oblastiach, napr. vo verejnom priestore, v doprave, v dopadoch klimatickej krízy či v prechode na kreatívnu a zelenú lokálnu ekonomiku. Prihláška zdôrazňuje príbeh a potenciál Žiliny zakotvený v kráse okolitej prírody, silnej priemyselnej tradícii a jedinečnosti príbehov definujúcich spoločnú identitu. Tieto oblasti tvoria hlavné programové piliere, okolo ktorých je vystavaných viac ako 130 zaujímavých kultúrno-umeleckých projektov. Súčasťou 60-stranového dokumentu, ktorý tvorí prihlášku, sú taktiež viaceré investičné zámery mesta a zapojeného regiónu, s cieľom skvalitniť verejný priestor a prispieť
k udržateľnosti zmeny, ktorú EHMK bude znamenať.

„Kandidatúra Žiliny je zosobnením ambície rozvíjať mesto cez podporu kultúrneho a kreatívneho ekosystému, ako aj ambície prehĺbiť strategické partnerstvá v regióne, s cezhraničnými mestami či v rámci celej Európy. Zároveň s prípravným procesom kandidatúry začalo mesto Žilina pracovať aj na svojej novej kultúrnej stratégii Kreatívna Žilina 2035, čím strategické projekty v rámci samotného EHMK presahujú aj za rok 2026,“ podotkol primátor mesta Peter Fiabáne.

Podľa jeho slov bol veľký dôraz v rámci prípravy projektu kladený na to, aby koncept prihlášky nebol vytvorený za zatvorenými dverami v úzkom kruhu niekoľkých osôb, ale aby skutočne vychádzal z potrieb obyvateľov a kultúrnych inštitúcií v meste. „Zapojené boli kľúčové štátne, regionálne, mestské a nezávislé kultúrne inštitúcie, umelci, kultúrni pracovníci, ale aj obyvatelia, ktorí prispeli nápadmi na budúce projekty. Vizuálnu podobu prihlášky spolu s ručne vyrobeným obalom z lokálnych recyklovaných materiálov vytvorili grafickí dizajnéri z kolektívu ALTELIER,“ informoval žilinský primátor.

„Projektový tím úzko spolupracoval so zástupcami Žilinského samosprávneho kraja. Podieľal sa na pripravovanej SMART stratégii kultúry v ŽSK, ako aj zahrnutím spoločných investičných zámerov do projektu EHMK. Verím, že aj vďaka spolupráci v kľúčových oblastiach má naše krajské mesto šancu uspieť a získať titul, ktorý naštartuje kultúrny, spoločenský aj ekonomický rozvoj nielen mesta, ale i celého žilinského regiónu. Je to výzva, ale verím, že Žilina v tomto súboji miest získa silný mandát, ktorý mu uľahčí cestu k modernému európskemu mestu a zo žilinského regiónu sa stane lákavá destinácia priťahujúca kreatívnych ľudí a návštevníkov zo Slovenska a z celej Európy. Držím palce,“ povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

V týchto dňoch sa projektový tím pripravuje na prezentáciu prihlášky pred medzinárodnou porotou, ktorá sa uskutoční začiatkom februára. Všetky slovenské kandidátske mestá budú mať príležitosť predstaviť svoj koncept porote zloženej z 12 expertov z rôznych krajín EÚ. Následne budú vyhlásené mestá, ktoré postúpia do 2. kola súťaže. Ak sa mestu Žilina podarí dostať do užšieho výberu, bude mať možnosť detailnejšie rozpracovať svoju prihlášku do augusta 2021 a uskutočniť rôznorodé aktivity na intenzívnejšie zapojenie miestnych komunít či cezhraničných partnerov.

 « | »