18/05/2020

Žilina 2026 rozbieha aktivity pre zapojenie občanov a kultúrnej obce do prípravy prihlášky na Európske hlavné mesto kultúryPrípravný tím Žilina 2026 v najbližších dňoch spúšťa aktivity pre zapojenie verejnosti a expertov z kultúrnej obce do prípravy prihlášky do výzvy o titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. Mesto avizovalo rozhodnutie kandidovať vo februári po tom, čo bol tento zámer schválený mestskými poslanci na svojom rokovaní dňa 18. februára.

Európske hlavné mesto kultúry je jednou z najznámejších a najdlhšie prebiehajúcich iniciatív Európskej únie, ktorej hlavným zámerom je vyzdvihnúť diverzitu európskych kultúr, zdôrazňovať zdieľané kultúrne charakteristiky a podporiť úlohu kultúry v rozvoji miest. Žilina musí zaslať svoju prihlášku najneskôr do 31. októbra 2020 a predstaviť ju na konci januára pred medzinárodnou porotou. V prípade postupu do 2. kola sa zasiela finálna prihláška do augusta 2021. O budúcom držiteľovi titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 sa rozhodne na konci roku 2021. 

Napriek spomaleniu príprav v dôsledku vypuknutia korona krízy bol vytvorený 3-členný prípravný tím Žilina 2026, ktorý zostavil komplexnú stratégiu pre zapojenie verejnosti a expertov do príprav na kandidatúru Žiliny, zostavil Programovú radu, začal s mapovaním potrieb kultúrnej a kreatívnej obce a odštartoval diskusie s potenciálnymi medzinárodnými partnermi.

Tím Žilina 2026 spustil tento týždeň webovú stránku www.zilina2026.eu, kde občania nájdu všetky dôležité informácie ohľadom kandidatúry. Prípravný tím vyzýva všetkých obyvateľov Žiliny a okolitého regiónu, aby zdieľali svoj pohľad na kultúru a život v meste v tomto dotazníku. Samostatný dotazník je pripravený pre ľudí pracujúcich v kultúrnom a kreatívnom sektore.

“Projekt Európske hlavné mesto kultúry nie je len o prezentácii umenia počas jedného roka, ale o celkovej transformácii mesta a zvýšení kvality života jeho obyvateľov. Preto by sme radi v tejto fáze prípravy zapojili a zozbierali názory čo najväčšieho počtu obyvateľov Žiliny a okolia,” približuje hlavný konzultant projektu Christian Potiron.

Zároveň má prípravný tím v pláne zapojiť širokú verejnosť spolu s odborníkmi z rôznych oblastí do vytvárania tém a nápadov pre projekty, ktoré sa stanú súčasťou prihlášky a programu kandidatúry. Na základe svojho nápadu alebo expertízy sa môže ktokoľvek prihlásiť do Akcelerátora 20<26, ktorý pomôže s prepojením s európskymi partnermi, ale hlavne vytvorí priestor pre konzultácie svojich nápadov v rámci pracovnej skupiny kreatívcov a odborníkov z podobnej oblasti pôsobenia. 

Všetci účastníci Akcelerátora 20<26 získajú počas programu podporu vo forme facilitátora, konzultácii od skúsených mentorov či možnosť získania mikrograntov. Na záver Akcelerátora 20<26 budú mať účastníci priestor odprezentovať pred porotou svoj projektový návrh počas verejnej akcie. Následne bude vybraných viacero projektov, ktoré sa stanú súčasťou prihlášky Žiliny do 1. kola výzvy o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. 

Akcelerátor 20<26 tak dáva príležitosť rozvinúť novovznikajúce nápady do plnohodnotných projektov, a tým zvyšuje ich šancu získať miesto v prihláške a budúcom programe. V prípade projektov, ktoré sú už vypracované a nepotrebujú podporu Akcelerátora, bude možnosť prihlásenia priamo do otvorenej výzvy do konca júla.

 

 « | »