návšteva výberovej komisie v kandidátskych mestách