18/02/2021

PROJEKTOVÝ/Á MANAŽÉR/KA v projekte ŽILINA BESKYDY 2026Do dynamického tímu, ktorý vedie kandidatúru Žiliny v súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, hľadáme zanieteného a kreatívneho človeka a ponúkame jedinečnú pracovnú príležitosť. Úlohou projektového manažéra je podieľanie sa na príprave 100-stranovej prihlášky Žiliny do 2. kola súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry s termínom odovzdania do konca októbra 2021. Pracovná pozícia je teda na dobu určitú – do 31.12.2021, s možnosťou predĺženia spolupráce v prípade konečného úspechu v súťaži.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: od 1.4.2021 alebo podľa dohody

Mzdové podmienky (brutto): 1 185 EUR/mesiac (s možnosťou navýšenia po ukončení skúšobnej doby)

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Čo od Teba očakávame:

 • Práca realizovaná v Žiline pod vedením koordinátora projektu v 7-8 člennom tíme, s účasťou na pravidelných tímových poradách;
 • Príprava a realizácia eventov (plánovanie, komunikácia, technické zabezpečenie, koordinácia dobrovoľníkov, a pod.), ako napr. prezentácie projektu pre verejnosť, výstavy, vzdelávacie workshopy, stretnutia pracovných skupín, konferencie;
 • Administratíva a sledovanie rozpočtu v súvislosti s aktivitami realizovanými v rámci prípravy prihlášky;
 • Koordinácia tímových procesov, office a operačný manažment, vedenie kalendára, a podpora členov tímu;
 • Komunikácia so zástupcami zastrešujúcej organizácie v súvislosti s administratívnymi a finančnými procesmi.

V čom by si mal/a vynikať:

 • Schopnosť plniť úlohy v danom termíne a kvalite
 • Vysoká miera flexibility a schopnosť pracovať v stresových situáciách
 • Dôslednosť, precíznosť, spoľahlivosť, skvelý time-management
 • Organizačné schopnosti s kreatívnym prístupom
 • Schopnosť plánovať a koordinovať procesy
 • Schopnosť samostatnej, ako aj tímovej práce
 • Technické znalosti a skúsenosti s produkciou kultúrnych podujatí rôzneho druhu v kontexte verejnej správy a/alebo neziskového sektoru
 • Záujem o dianie v kultúre a aktuálne výzvy vo verejnom a neziskovom sektore
 • Kvalitné ústne a písomné komunikačné zručnosti potrebné v rámci verejneho projektu, a empatia potrebná v kontexte kreatívneho projektu, ktorý podporuje občiansku participáciu a medzisektorovú spoluprácu
 • Skúsenosť s vedením tímu dobrovoľníkov či brigádnikov

Čo ponúkame:

 • Flexibilný pracovný čas a priestor pre osobný rast;
 • Príležitosť spolupracovať s prestížnymi regionálnymi a medzinárodnými partnermi a formovať rozvoj rozsiahleho kultúrneho projektu s európskym rozmerom a pozitívnym lokálnym dopadom;
 • Práca v priestoroch tímovej kancelárie v centre Žiliny, ako aj možnosť čiastočnej práce na home office;
 • Služobný telefón;
 • V prípade úspechu mesta Žilina v súťaži o titul možnosť predĺženia spolupráce na ďalších 5 rokov realizácie projektu.

Dokumenty pre výberové konanie:

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania formou motivačného listu alebo videovizitky
 • Štruktúrovaný životopis
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania
 • Doklad o jazykovom vzdelaní

Požadované náležitosti zasielajte najneskôr do 10.3.2021, 23:59 hod na adresu OOCR Malá Fatra, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina alebo elektronicky na info@zilina2026.eu. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhaj kontaktovať na email alebo na telefónnom čísle +421 918 472 444.

Výberové konanie sa uskutoční od 15. do 19.3.2021.

ĎALŠIE POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk – stredne pokročilý (B2)

Ostatné zručnosti:
MS Office (Word, Excel, PowerPoint) / Google Drive – pokročilý

Počet rokov praxe:
min. 3 roky« |