03/06/2020

Prihlás svoj nápad do Akcelerátora 20<26 a vytvoríš vlastný projekt pre lepšie mesto Program Akcelerátora 20<26 ponúka expertom v umení a kultúre, ako aj všetkým občanom príležitosť rozvinúť svoje nápady do projektov, ktoré budú mať potenciál stať sa súčasťou prihlášky Žiliny do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026.

Kľúčovým faktorom kandidatúry Žiliny je zapojenie širokej verejnosti spolu s odborníkmi z rôznych oblastí do vytvárania tém a nápadov pre projekty, ktoré sa stanú súčasťou prihlášky a programu kandidatúry. Na základe svojho nápadu alebo expertízy sa tak môže ktokoľvek prihlásiť do Akcelerátora 20<26, ktorý vytvorí priestor pre konzultácie svojich nápadov v rámci pracovnej skupiny kreatívcov a odborníkov z podobnej oblasti pôsobenia.

Akcelerátor 20<26 je zároveň platformou pre rozvinutie spolupráce s potenciálnymi partnermi na lokálnej, ako aj európskej úrovni. Akcelerátor podporí proces rozvinutia novovznikajúcich nápadov do plnohodnotných projektov, a tým zvyšuje šancu získať miesto v prihláške a budúcom programe Žiliny 2026.

Všetci účastníci Akcelerátora získajú počas programu podporu vo forme facilitátora, konzultácii od skúsených mentorov či možnosť získania mikrograntov. Na záver Akcelerátora budú mať účastníci priestor odprezentovať pred porotou svoj projektový návrh počas verejnej akcie. Následne bude vybraných viacero projektov, ktoré sa stanú súčasťou prihlášky Žiliny do 1. kola výzvy o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.

V prípade hotových projektov, ktoré sú už vypracované a nepotrebujú podporu Akcelerátora, bude možnosť prihlásenia priamo do otvorenej výzvy pre projekty do programu Žiliny 2026 do konca júla.« | »