Akcelerátor nápadov 20<26

AKCELERÁTOR 20<26 – urýchľovač spolupráce a projektových nápadov pre Žilinu 2026

 

Kandidatúra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 je skvelou príležitosťou, ako naplno rozbehnúť spoluprácu odbornej a širokej verejnosti pre rozvoj mesta vo všetkých smeroch. Poďte s nami do toho!

Prihlasovanie do Akcelerátora 20<26 bolo ukončené.

Prihláste svoj pripravený projekt priamo do Otvorenej výzvy pre projekty najneskôr do 9. augusta.

 

 Hľadáme každého s nápadmi na projekty a energiou pustiť sa do procesu vytvárania spoločnej budúcnosti mesta.

 • Ak máte nápad na projekt a hľadáte potenciálnych partnerov a spôsoby, ako ho ďalej rozvinúť, prihláste sa do Akcelerátora!
 • Ak už máte celý projekt pripravený a nepotrebujete na ňom ďalej pracovať, vyplňte priamo Výzvu na hotové projekty (otvorená od druhej polovice júna do konca júla).

 

O ČOM JE AKCELERÁTOR 20<26?

Akcelerátor 20<26 má za cieľ podporiť jednotlivcov a kultúrne organizácie v počiatočnej fáze rozvoja nápadu do plnohodnotného projektu v oblasti kultúry, umenia a rozvoja mesta.

Akcelerátor 20<26 je platformou pre rozvinutie spolupráce s potenciálnymi partnermi, vytvorenie priestoru pre konzultácie svojich nápadov v skupine a získanie podpory od skúsených facilitátorov a expertov z rôznych oblastí.

V rámci Akcelerátora budú vytvorené tematické pracovné skupiny, ktoré budú počas niekoľkých týždňov skúmať aktuálne potreby mesta a rozvíjať kreatívne nápady na potenciálne projekty.

Na záver Akcelerátora bude vybraných niekoľko projektov, ktoré sa stanú súčasťou prihlášky Žiliny do 1. kola výzvy o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 (deadline pre odovzdanie prihlášky je 31. október 2020).

 

PRE KOHO JE AKCELERÁTOR 20<26?

Hľadáme jednotlivcov či celé organizácie, ktoré majú záujem spolupracovať na plánovaní a rozbehnutí dlhodobých projektov pre rozvoj mesta a kultúry v ňom.

Zároveň hľadáme expertov z rôznych oblastí, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti s účastníkmi Akcelerátora a stať sa súčasťou tematických pracovných skupín.

 

 

AKÉ PROJEKTOVÉ NÁPADY PRIHLÁSIŤ?

Hlavné línie programu úspešných Európskych hlavných miest kultúry sú založené na zdieľaní aktuálnych celoeurópskych tém, schopnosti kombinovať miestne kultúrne dedičstvo s inovatívnymi kultúrnymi postupmi, prepojení lokálnych umelcov a kultúrnych inštitúcií s tými európskymi, ako aj zapojení miestnych obyvateľov do prípravy a realizácie projektov. Tieto charakteristiky je potrebné zohľadniť pri premýšľaní o tom, aký projektový nápad by ste chceli v rámci Akcelerátora 20<26 rozvíjať.

Témy projektových nápadov by sa mali dotýkať nasledujúcich oblastí:

 • umenie a kultúra
 • demokracia, medzikultúrny dialóg a európska identita
 • umenie vo verejnom priestore a urbanizmus
 • príroda a environmentálne témy
 • znevýhodnené skupiny a sociálne témy
 • vzdelávanie a dobrovoľníctvo
 • kreatívny priemysel, nové technológie a veda
 • história, kultúrne dedičstvo a identita mesta
 • cestovný ruch a kultúrny turizmus
 • šport, turistika a aktívny životný štýl
 • komunitný rozvoj, kultúra na sídliskách a v iných mestských častiach
 • alebo navrhnite vlastnú kategóriu v prihláške!

Nie každý projektový nápad musí byť zameraný čisto na umenie, ale ak je to možné, mal by nejakým spôsobom zapojiť umelcov a kreatívcov. Zozbierané nápady sa stretnú v rámci tematických pracovných skupín, kde sa o nich bude flexibilne a kreatívne diskutovať a zvažovať rôzne alternatívy podľa spoločne identifikovaných potrieb. Preto v tejto fáze nepotrebujeme vypracovaný rozpočet či detailný popis projektu.

Hľadáme veľké a menšie projekty s lokálnym, regionálnym alebo širším dopadom, no priorita sa kladie na európsku spoluprácu. Projekty by mali byť nové alebo nadstavbou už existujúcich iniciatív. Môžu reflektovať minulosť, ale mali by smerovať do budúcnosti. Môže tak ísť napríklad o nápad na vznik komunitného umeleckého projektu na sídliskách, založenie makerspace dielní na školách, rozbehnutie nového festivalu, organizovanie výstavy alebo koncertu s európskymi umelcami, prípravu vzdelávacích aktivít, konferencie a umelecké workshopy, tvorivé pobyty európskych umelcov a výmenu skúseností či inovatívny program prepájajúci miestne firmy s kreatívcami. Primárne sa nejedná o investičné projekty, nakoľko tieto budú súčasťou platformy Mestské Zásahy Žilina 2026.

Projekty by mali byť realizované v období rokov 2022 až 2026 v okrese Žilina alebo v okresoch Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca.

 

PREČO SA PRIHLÁSIŤ?

Akcelerátor 20<26 dá všetkým účastníkom príležitosť pripraviť projekt s potenciálom stať sa kľúčovým prvkom prihlášky, kultúrnej stratégie mesta a následne programu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

Všetky projekty budú mať možnosť ďalšieho rozvoja počas roka 2021 prostredníctvom získania finančnej podpory pre výskum témy, mobilitu či zapojenie medzinárodných partnerov a expertov.

 

HARMONOGRAM AKCELERÁTORA 20<26

15. jún 2020 – deadline na prihlasovanie

od 22. júna 2020 – Akcelerátor Kick-off = úvodné stretnutie skupín

jún – júl – online týždňové stretnutia pracovných skupín

9. júl – Akcelerátor Open Lab = stretnutie všetkých skupín a nápadov, konzultácie s mentormi na projektových nápadoch

29. júl 2020 – Akcelerátor Final Night = prezentácia projektových návrhov a záverečná párty

9. august 2020 – deadline na podanie finálnych projektov

Stretnutia budú prebiehať online aj osobne.

 

Staňte sa súčasťou Akcelerátora 20<26 a začnite objavovať a rozvíjať potenciál Žiliny spoločne s nami!