07/05/2021

Otvorené prihlasovanie do Akcelerátora Beskydy 20<26



AKCELERÁTOR BESKYDY 20<26 je mesačný rozvojový program pre vybudovanie a zlepšenie spolupráce medzi umelcami, kreatívcami, kultúrnymi manažérmi a inštitúciami kultúrneho a kreatívneho sektora na Slovensku, v Česku a Poľsku v rámci regiónu Beskýd.

V rámci Akcelerátora získaš možnosť bližšie spoznať zaujímavých aktérov z regiónu, nadviazať potenciálnu spoluprácu a pripraviť spoločný kultúrno-umelecký projekt. Zároveň budú súčasťou programu aj konzultácie projektových nápadov, mentoring či workshopy písania projektových zámerov do rôznych dotačných schém (Interreg, Visegrad Fund, a pod.).

Na záver Akcelerátora budeš mať príležitosť prihlásiť svoj spoločný projekt do Otvorenej výzvy pre projekty Žilina Beskydy 2026 a stať sa tak súčasťou finálnej prihlášky Žiliny do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.

>> PRIHLÁŠKA <<

Prihlasovanie sa uzatvára 26. mája 2021 o 23:59 hod.

Všetky dôležité info nájdeš na tejto stránke.

 



« | »