09/07/2021

Otvorená výzva na projekty pre Žilina Beskydy 2026Tím Žilina Beskydy 2026 vyhlasuje otvorenú výzvu pre podávanie projektových zámerov, ktoré majú možnosť stať sa súčasťou prihlášky a následne programu Žiliny ako Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026. Ide hlavne o projekty, ktoré sa sa plánujú realizovať v regióne Beskyd.

 

Výzva je otvorená do 4. augusta 2021.

 

Cieľom otvorenej výzvy je zozbierať projektové zámery pre doplnenie programovej štruktúry druhej prihlášky, ktorá sa podáva 2. Novembra 2021. Ide o projekty, ktoré prinesú inovatívny obsah a formát so silným európskym rozmerom a posilnia kultúrnu spoluprácu jednotlivcov a inštitúcií naprieč hranicami.

 

>> PRIHLÁŠKA <<

 

Pre koho je výzva určená?

Hľadáme umelcov, kreatívcov, kultúrnych manažérov či celé organizácie (v pôsobnosti miest, či krajov alebo z nezávislej kultúry), ktoré majú záujem rozšíriť svoje spolupráce a zapojiť región Beskýd a Európu. Neje potrebné znovu prihlásiť cez Otvorenú výzvu 2021 projekty už zakomponované v prve prihláške alebo podané v prvej Otvorenej výzve 2020. 

 

Základná charakteristika projektov

Program úspešných miest v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry je založený na kultúrnych projektoch reflektujúcich miestne témy, ktoré sú však relevantné v celoeurópskom kontexte a ktoré zapájajú európskych partnerov. Projekty by mali byť realizované v období rokov 2024 až 2026 v cezhraničnom regióne Beskýd na území Slovenska, Českej republiky a Poľska. Úspech v tejto otvorenej výzve a zaradenie do prihlášky neznamená automatickú finančnú podpora, ale dá Vám možnosť v ďalšej fáze podať žiadosť o grantové a iné typy podpory. 

 

V aktuálnej fáze kandidatúry bude priorita kladená obzvlášť na väčšie projekty a európsku spoluprácu. Projekty by mali byť nové alebo nadstavbou už existujúcich iniciatív. Môžu reflektovať minulosť či kriticky pozerať na aktuálny stav, ale mali by hlavne smerovať svoju činnosť do budúcnosti so snahou o zlepšenie aktuálnej situácie. Nie každý projekt musí byť zameraný čisto na umenie, ale mal by nejakým spôsobom zapojiť umelcov a kreatívcov. 

 

Projekty by mali byť realizované súčasne v meste Žilina resp. Žilinskom regióne, v meste Bielsko Biala, príp. v Sliezskom vojvodstve a v meste Frýdek Místek, či v Moravsko Sliezskom kraji, prípadne iných častiach euroregiónu Beskydy. Ale môže ísť o projekt, kde sa jeho časť koná aj v inej oblasti Európy, ale má základ v Beskydách. 

V tejto fáze prípravy kandidatúry sa kladie väčší dôraz na jasnú dramaturgiu projektov, popis aktivít a medzinárodnú spoluprácu, ako na detailný rozpočet či produkčný plán. 

 

Projektové priority pre Žilina Beskydy 2026

Témy projektových zámerov by mali spadať do programového zamerania projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci ktorého sú tri programové línie – Tok prírody (projekty zamerané na témy ako udržateľnosť a environmentálne témy, voda, hory a lesy, turistika a outdoorová kultúra, reinterpretácia tradícií), Továreň na budúcnosť (produkcia umenia, dizajn a architektúra, veda a umenie, umenie vo verejnom priestore, remeslá priemyselné dedičstvo) a Identita bez hraníc (komunitný rozvoj, médiá a sloboda prejavu, história, doprava, nacionalizmus). Viac o týchto témach si môžete prečítať v našej prihláške do 1. kola súťaže z decembra 2020.

 

Kritériá hodnotenia projektových zámerov

Projektové zámery budú hodnotené na základe nasledujúcich kritérii, špecifických pre projekt Európske hlavné mesto kultúry.

 

  • Kvalitný kultúrny a umelecký obsah
  • Európsky rozmer
  • Širší dosah a participácia obyvateľov
  • Rozvoj publika a kultúrneho a kreatívneho sektora
  • Realizovateľnosť a udržateľnosť

 

Časový harmonogram a ďalšie kroky

Termín ukončenia výzvy pre podávanie projektových zámerov je 4. august 2021.

 

Následne v priebehu mesiaca august bude tím Žilina Beskydy 2026 selektovať všetky prijaté projektové zámery. Výsledné programové zameranie spolu s pár vybranými projektmi budú odprezentované na Kultúrnom fóre Beskydy, ktoré sa uskutoční 9.septembra v Žiline. 

 

Po spracovaní projektových zámerov vás budeme emailom kontaktovať s otázkami a prípadnými odporúčaniami, akým smerom váš projektový zámer posunúť ďalej.

 

Prihlásením vášho projektového zámeru do tejto výzvy akceptujete, že spracujeme vaše osobné údaje v súlade s nariadeniami GDPR, a taktiež, že informácie o vašom projektovom zámere môžeme ďalej prezentovať, transformovať či spájať s ďalšími zámermi podľa potreby kandidatúry a realizácie projektu Žilina 2026.

 

V prípade otázok neváhajte kontaktovať tím Žilina 2026 na info@zilina2026.eu alebo +421 918 373 805. 

Staň sa súčasťou prihlášky Žilina Beskydy 2026 a začni rozvíjať silnú regionálnu spoluprácu spoločne s nami!

>> PRIHLÁŠKA <<

 « | »