09/09/2021

Na Kultúrnom fóre Žilina Beskydy 2026 vám predstavíme tieto témyKandidatúra na titul Európske hlavné mesto kultúry je jedinečnou príležitosťou pracovať na veľkých transformačných procesoch na zlepšenie kultúrnych a kreatívnych ekosystémov v meste. Počas prípravného procesu kandidatúry začalo mesto Žilina pracovať na svojej novej kultúrnej stratégii: Kreatívna Žilina 2035. Na druhom ročníku Kultúrneho fóra predstavíme víziu, strategické ciele, ale aj proces ktorý viedol k vzniku Kreatívnej Žiliny 2035.

 

V súvislosti s novou kultúrnou stratégiou mesta a kandidatúrou na titul Európske hlavné mesto kultúry považujeme za dôležité diskutovať aj o implementácií, nastavení procesov, ale aj o tom ako budeme priebeh monitorovať a hodnotiť. Počas jedného programového bloku na Kultúrnom fóre budeme diskutovať o zbere a využití dát v kultúre a nastavení hodnotiaceho procesu, najmä v kontexte cezhraničnej kandidatúry zahŕňajúcej tri krajiny.

Spoločne s nami budú diskutovať:

Tereza Raabová

Má dlhoročnú prax v oblasti kultúrnej politiky, regionálneho rozvoja, ekonomiky kultúry a manažmentu kultúrnych organizácii a eventov. Vyvinula metodiku pre výpočty ekonomickych dopadov certifikovanú Ministerstvom kultúry Českej Republiky a taktiež online appku KulKal.cz

Je autorkou množstva štúdii ekonomickych dopadov vrátane Európskeho hlavného mesta kultúry Plzeň 2015 a profesne spolupracuje s niekoľkými známymi organizáciami a univerzitami, ako napríklad Institut umění – Divadelní ústav, CENIA, Zdravá města alebo VŠE v Prahe, Masarykova Univerzita v Brne a taktiež UTB v Zlíne.

Karol Piekarski

Karol Piekarski je zakladateľ a analytik spoločnosti Medialab Katowice, nezávislý výskumník, vývojár Pythonu, autor štúdií “Data-Driven Methods for City Research and Exploration” z roku 2015 a “Attention Enhancing Algorithms” z roku 2017.

Viedol niekoľko výskumných projektov založených na zbieraní a vyhodnocovaní dát v kultúre, ako napríklad “Data for Culture within the Shared Cities” alebo “Creative Momentum” skúmajúca kultúrne a sociálne trendy v strednej Európe.

Hans-Peter Degn

Pracoval na niekoľkých projektoch týkajúcich sa aplikovaného výskumu v oblasti komunikácie, kultúry a sociológie. V rokoch 2013-2018 bol manažérom hodnotiacich procesov projektu IMPACTS 2017, s ktorým Dánske mesto Aarhus získalo titul Európskeho hlavného mesta kultúry pre rok 2017. Zároveň je profesorom a riaditeľom centra pre kultúrne dopady a ich hodnotenie na Aarhuskej univerzite.

 

Turistický blok na Kultúrnom fóre Žiline Beskydy 2026 a spoločné memorandum OOCR

 

Projekt Európske hlavné mesto kultúry prináša pre územie Beskýd silný európsky atribút, ktorý tomuto územiu zatiaľ chýba. Momentálne je rozdrobené na tri časti: slovenské Beskydy, poľské Beskydy a české Beskydy a prebiehajú medzi nimi len občasné turistické cezhraničné návštevy. České Beskydy navštevujú vo veľkej miere Česi, slovenské Beskydy (Kysuce, Malú Fatru, Oravu, Rajeckú dolinu) Slováci a poľské Beskydy Poliaci. Obce a mestá z tohto územia kooperujú najmä bilaterálne na rôznych cezhraničných projektoch cestovného ruchu.

Projektom Európske hlavné mesto kultúry by sme toto chceli zmeniť. Radi by sme rozpohybovali toto územie a predstavili spoločne jeho kultúrnu a turistickú ponuku nielen obyvateľom Beskýd ale aj za hranicami Beskýd.

 

Aj preto sa 14 organizácií cestovného ruchu a regionálneho rozvoja zo Slovenska, Čiech a Poľska, ktoré každý samostatne pracujú na rozvoji cestovného ruchu svojich turistických destinácií, spojí do neformálnej marketingovej aliancie Beskydy 2026. Cieľom aliancie je zadefinovať si spoločný marketingový postup v prezentácii Beskýd v zahraničí v prípade, ak kandidatúra Žilina Beskydy 2026 na Európske hlavné mesto kultúry bude úspešná.

Historicky ide vôbec o prvú takúto marketingovú spoluprácu turistických organizácií v stredoeurópskom priestore. Organizácie by mali pracovať na vývoji produktov prírodného cestovného ruchu prepojeného na umenie a dizajn v prírode, industriálneho turizmu – cestovaním za technickými pamiatkami, spomienkového turizmu prepojeného najmä na dejiny židovstva na území Beskýd, prácou s remeslami zážitkovou formou, predstavovaním lokalít miestnymi sprievodcami a iné. Súčasnou inšpiráciou je napríklad Technotrasa – tematická trasa po pamiatkach priemyselnej histórie Moravskoslezského kraja.

 

Súčasťou turistického programového bloku budú prezentácie týchto hostí:

 

Lívia Gažová

Vyštudovala urbánne štúdiá v Estónsku a v súčasnosti je doktorandkou urbánnej sociológie v Brne. Venuje sa popularizácii a výskumu architektúry a mestských tém. Spolupracuje s o.z. Čierne diery na projektoch regionálneho rozvoja. Žije v Piešťanoch.

 

Iveta Ňiňajová

Iveta už 18 rokov aktívne mení miesta a regióny Slovenska cez cestovný ruch. Je priekopníčkou destinačného manažmentu a udržateľného cestovného ruchu na Slovensku a iniciátorka Klastra Liptov, prvej organizácie destinačného manažmentu. Aktívne rozvíjala mestskú destináciu Košice, kde pracovala so značkou Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 ako riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Košice Turizmus. Bola tiež členkou expertného tímu Splnomocnenca Vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy. Nastavovala systém destinačného manažmentu na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja na pozícii poradcu predsedu BBSK a predsedkyne Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Pôsobí vo viacerých iniciatívach po Slovensku so zameraním na ochranu a využitie kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska, aj ako líder Asociácie prírodného turizmu.

 

Michaela Podoláková

Riaditeľka Visit Košice a bývalá zamestnankyňa CIKE a projektová manažérka projektu TraCEs za slovenskú stranu pre organizáciu Materhub.

Peter Koudela a David Karčmár z organizácie MS Tourism, ktorý odprezentujú projekty Technotrasa Pohornícka krajina.

 

V rámci turistického bloku sa budeme venovať aj týmto témam:

 

MATERAHUB

Organizácia, ktorá vznikla počas EHMK Matera 2019 sa venuje inováciám v turistických produktoch pomocou kreatívneho priemyslu. Upriamili by sme vašu pozornosť na projekt The TraCEs – Cultour Is Capital a Game of traces.

Projekt TraCEs – Cultour Is Capital má jeden cieľ: dostať európske kultúrne hlavné mestá do popredia v projekte EÚ založenom na transformačnom turizme.

TraCEs sa snaží položiť základy kultúrneho a udržateľného modelu cestovného ruchu v európskych hlavných mestách kultúry, ktorý sa točí okolo ich dedičstva, kreatívneho a kultúrneho priemyslu a spôsobov života.

Game of traces – Myšlienkou projektu TraCEs, ktorý sa začal v máji 2019, je podporiť spoluprácu medzi súčasnými a bývalými európskymi hlavnými mestami kultúry.

 

EUROPE DIRECT ŽILINA

Na Kultúrnom fóre sa bude prezentovať informačné centrum Europe Direct Žilina. Univerzitná knižnica UNIZA, patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Centrum je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom Slovenskej republiky na miestnej a regionálnej úrovni. Jeho úlohou je poskytovať aktuálne informácie a vytvárať aktivity súvisiace s EÚ pre širokú verejnosť. Nosnou líniou pripravovaných aktivít sú kľúčové témy o budúcnosti Európy: zmena klímy a životné prostredie; zdravie; silnejšie a spravodlivejšie hospodárstvo; sociálna spravodlivosť a pracovné miesta; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia a migrácia.

 

Predstavíme nové modely kultúrnych domov a víziu komunitného kultúrneho rozvoja.

 

V diskusii o novom modeli fungovania komunitného a kultúrneho života, aj obnovení kultúrnych domov v Žiline, privítame poľských odborníkov Piotra Michalowského, ktorý viedol európsku pracovnú skupinu pre kultúrne centrá v mimo mestských oblastiach, v nadväznosti na svoju skúsenosť z Wroclaw 2016 a Aleksandera Tarnawu, koordinátorku z mestského kultúrneho domu Kubiszowka v Bielsko-Bialej. Do diskusie budú mať možnosť sa zapojiť nielen prizvaní odborníci, ale aj verejnosť, ktorá sa zúčastní konferencie. Diskusia prebehne v anglickom jazyku s tlmočením. Predstavíme v rámci nej aj naše výsledky z pilotného procesu komunitného mapovania, ktoré sme v spolupráci s mestom Žilina vykonávali od začiatku roka 2021.

Hosťami diskusie budú:

Piotr Michałowski

Absolvent štúdia kultúry (University of Wroclaw), MSci v kultúrnej diplomacii (Jagiellonian University in Krakow) MSci v manažmente kultúry, koordinácii projektov, získavaní finančných prostriedkov a obchode (Lower Silesian University of Public Administration), absolvent muzikológie (University Wrocław) a Wrocław School of Jazz. Profesionálny jazzový hudobník a producent. Kvalifikovaný moderátor (Poľsko-americká nadácia slobody) a konzultant Poľského národného kultúrneho centra.

Aleksander Tarnawa

Absolventka informačnej vedy na University of Silesia, postgraduál kultúrnych štúdií, etiky a grafického dizajnu. Skúsená učiteľka a koordinátorka projektu (napr. Erasmus +). V súčasnej dobe pracuje ako špecialista na propagáciu a marketing v Kultúrnom centre v Bielsko-Biala Kubiszowka a tiež predseda Silesian Pictures Foundation.

Sikko Cleveringa

Sikko Cleveringa je riaditeľom poradenskej firmy a sieťovej organizácie CAL-XL, ktorá sa špecializuje na vývoj a implementáciu sociálno-umeleckých programov a projektov v Holandsku a ďalších európskych krajinách ako Spojené kráľovstvo, Belgicko, Slovensko (spolupracoval napríklad s Košicami 2013 a Leeuwardenom 2018). Okrem poskytovania organizačného poradenstva poskytuje CAL-XL školenia a koučing pre kreatívnych producentov, manažérov a umelcov, v oblasti manažmentu kvality a hodnotiacich procesov. Sikko má skúsenosti s rozvojom komunity a vidieka. Taktiež má desaťročné pracovné skúsenosti v Afrike, najmä v Burkine Faso a Rwande.

 

Venujeme sa tiež témam umenie v prírode a environmentálny dopad v kultúre

Je umenie ekologicky neutrálne? Sú kultúrne aktivity v prírode pre samu prírodu bezpečné? To sú otázky, ktorými rámujeme obsah diskusie pri okrúhlom stole v rámci bloku Umenie v prírode / Enviromentálny dopad v kultúre. Diskusia je otvorená pre stretnutie ekológov, prírodovedcov, ochrancov krajiny s umelcami a kultúrnymi operátormi, ktorí realizujú svoje akcie v tesnom kontakte s krajinou. Náš kolega Roman Černík pozval do diskusie tri dámy, ktorých tvorba aj spoločenská angažovanosť v krajine môže byť pre každého príkladom.

Kristine Tange

Dánska performerka a kultúrna organizátorka. Podieľala sa na kultúrnych animáciach niekoľkých kodanských štvrtí. Vzťah k miestu ako biotopu je pre jej prácu dôležitým faktorom.

Dominika Špalková

Je česká kultúrna organizátorka, dramaturgička a režisérka. Pôsobila ako umelecká riaditeľka Divadla Drak v Hradci. Výraznou linkou jej tvorby je práca s detským a mladým divákom. Svojim príspevkom “Moetivi karavan, projekt vstupujúci do krajiny aj tradície” ponúka do diskusie islandskú inšpiráciu v umeleckej tvorbe putujúci v krajine a odtlačky krajiny do seba a zverejňuje.

Marika Smreková

Je divadelnou režisérkou, zakladateľka a kurátorkou komunitného festivalu súčasného divadla a umenia UM UM (2012 – 2021) v Starej Ľubovni. V rámci festivalu Pat rokov Klub svoj umelecký výskum, zaoberajúci sa vzťahom s etnickými skupinami, a taktiež prepájaním performativity súčasného divadla s performativitou tradícií a mimo javiskového folklóru.

 

Sledujte Kultúrne fórum aj naživo prostredníctvom tohto linku.« | »