prezentácia miest pred panelom a predbežný výber kandidátskych miest do 2. kola