11/05/2020

január 2021prezentácia miest pred panelom a predbežný výber kandidátskych miest do 2. kola« | »