CultureTech Ideathon

 

Pozývame Ťa 17. – 18. júla 2020 na CultureTech Ideathon, stretnutie technikov, ITčkárov, kreatívcov a umelcov, na ktorom dáme dokopy nápady, ako posunúť umenie a kultúrne inštitúcie v Žiline o krok ďalej.

 

Ako to bude prebiehať?

Počas 2 dní budeš pracovať s umelcami a kreatívcami a hľadať nápady a riešenia, kam sa dá posunúť umenie s pomocou technológií. V tejto fáze nejde o technickú realizáciu projektov, cieľom je zozbierať inovatívne nápady, projekty, technologické riešenia, prepojiť ľudí a inštitúcie, ako aj vytvoriť stratégie a riešenia na skvalitnenie služieb a posilnenie zážitkov z návštev kultúrnych inštitúcií.

Súčasťou podujatia budú prednášky expertov na inovácie v kultúre. Celé stretnutie budú viesť skúsení mentori z technologického a kultúrneho sektora, ktorí pomôžu dať nápadom správny smer.

 

Koho hľadáme?

Hľadáme dizajnérov, programátorov, kultúrnych manažérov, umelcov, kreatívcov, ITčkárov, UX špecialistov, tvorcov zvuku, filmov či hier, ale aj fanúšikov umenia a technológií.

 

Aké nápady a projekty hľadáme?

Hľadáme vízie a nástroje, ako skvalitniť služby a posilniť zážitky z návštev kultúrnych inštitúcií, ako lepšie rozvíjať a zapojiť publikum a ako správne nastaviť zážitkové vzdelávacie aktivity v kultúrnych inštitúciách. Príklady CultureTech projektov nájdeš tu.

 

Čo bude ďalej s výstupmi z CultureTech Ideathonu?

Ideathon je organizovaný v rámci príprav kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Vybrané nápady a projekty majú šancu stať sa súčasťou programu kandidatúry Žilina 2026 alebo byť zakomponované do smart koncepcie kultúry Žilinského samosprávneho kraja.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a primátora mesta Žilina Mgr. Petra Fiabáne.

 

Ako sa prihlásiť?

Kapacita podujatia je obmedzená, je teda potrebné sa zaregistrovať vyplnením krátkej prihlášky do 14.7. 2020.

 

Program

Piatok, 17. júla 2020

08:30 hod

Registrácia účastníkov, networking pri káve

09:00 – 09:20 hod

Privítanie (tím Žilina 2026, primátor a zástupca VÚC)

09:20 – 09:50 hod

Prepojenie umenia a vedy – kontext a trendy (v slovenskom jazyku)

Pavlína F. Čierna a Silvia Jánošková

09:50 – 10:20 hod

Audience development – Open Culture Studio Warszawa (v anglickom jazyku)

Aleksandra Janus

10:20 -10:50 hod

Smart koncepcia kultúry – Žilinský kraj (v slovenskom jazyku)

Odbor kultúry ŽSK

10:50 – 11:00 hod

Prestávka

11:00 – 11:30 hod

Collision making – Brainport Eindhoven (v anglickom jazyku)

Koen Snoeckx

11:30 – 12:00 hod

Mapovanie potrieb, tvorba pracovných skupín

12:00 – 13:00 hod

Obedná prestávka

13:00 – 17:00 hod

Analyzovanie vybraných problémov, oblastí a prienikov, generovanie prvotných nápadov a prototypov

17:00 – 18:00 hod

Prezentácia nápadov a zistení z prvého dňa, vytvorenie pracovných skupín na sobotu

 

Sobota, 18. júla 2020

09:00 – 12:00 hod

Validácia nápadov a zistení z predchádzajúceho dňa v pracovných skupinách

12:00 – 13:00 hod

Obedná prestávka

13:00 – 15:00 hod

Rozpracovanie projektov

15:00 – 16:00 hod

Prezentácia projektov a diskusia

 

Miesto konania

Poštová 1, 010 08 Žilina-Vlčince