Novinky & Blog


05/02/2021

Online vyhlásenie výsledkov 1. kola súťaže

Vo štvrtok, 4. februára sa uskutočnila prezentácie projektu Žilina Beskydy 2026 pred 11-člennou medzinárodnou porotou. Kvôli aktuálnej pandémií sa netradične každé kandidátske mesto pripájalo do online stretnutia z vlastného miesta. V Žiline sa prezentačný tím rozhodol využiť pre tento účel rozostavané dielo Sphéra od umelca Juraja Gábora, ktoré posledné týždne vzniká v Novej synagóge. Pozrite […]

(Viac)02/02/2021

Rozhovor s projektovým tímom Žilina 2026

Kandidatúra na titul Európske hlavné mesto kultúry prináša nový prístup k medzinárodnej spolupráci s partnerskými mestami, ako aj možnosti posilniť značku Žiliny a celého regiónu na celoeurópskej úrovni. O titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 sa tak Žilina uchádza spolu s partnerskými mestami Bielsko-Biała v Poľsku a Frýdek-Místek v Českej republike pod názvom […]

(Viac)20/01/2021

Žilina sa uchádza o titul spolu s cezhraničnými partnerskými mestami

Mesto Žilina kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 spolu s partnerskými mestami Bielsko-Biała v Poľsku a Frýdek-Místek v Českej republike pod názvom ŽILINA BESKYDY 2026. Viac ako formou sebaprezentácie sa Žilina rozhodla pristupovať ku kandidatúre formou cezhraničnej kultúrnej spolupráce, ktorou sa mesto symbolicky otvára a redefinuje svoj európsky a regionálny profil a zároveň […]

(Viac)16/12/2020

Žilina odovzdala prihlášku do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry

Budúci kultúrny a umelecký program spolu s náčrtom dlhodobej kultúrnej stratégie mesta či plánovaných investícií do kultúrnej infraštruktúry popisuje prihláška Žiliny za Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) pre rok 2026. Žilinská samospráva ju odovzdala na Ministerstve kultúry SR v utorok 15. decembra, čím sa stala oficiálnym kandidátskym mestom na prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry.  […]

(Viac)14/09/2020

Mestská konferencia Žilina 2026 priniesla inšpiratívny program

Prvú fázu príprav prihlášky Žiliny do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 a zapojenia odbornej i širšej verejnosti do tohto procesu ukončila v stredu 9. septembra Mestská konferencia Žilina 2026. Jej účastníci mali možnosť dozvedieť sa viac o pripravovanej prihláške Žiliny, inšpirovať sa skúsenosťou iných miest či nadviazať spoluprácu s potenciálnymi partnermi pre […]

(Viac)15/07/2020

Otvorená výzva pre podávanie projektov Žilina 2026

Tím Žilina 2026 vyhlasuje otvorenú výzvu pre podávanie projektových zámerov, ktoré majú možnosť stať sa súčasťou programu Žiliny ako Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026. Do výzvy sa môžu zapojiť kultúrne inštitúcie, obce, mimovládne organizácie, firmy či jednotlivci. Jej cieľom je zozbierať nápady a zmapovať kultúrny potenciál mesta. Výzva je otvorená do 9. augusta […]

(Viac)