termín na predkladanie zrevidovaných prihlášok – 2. kolo