Akcelerátor Beskydy 20<26

Kandidatúra Žiliny na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 spoločne s partnerskými mestami Frýdek-Místek, Bielsko-Biala a celým regiónom Beskýd otvára nespočetné možnosti cezhraničnej spolupráce. Môže tak posilniť kultúrny a kreatívny sektor a pomôcť rozbehnúť nové projekty.

Ak hľadáš potenciálnych partnerov spoza hraníc pre spoločný kultúrno-umelecký projekt, prihlás sa do Akcelerátora Beskydy 20<26! Akcelerátor Ti pomôže prepojiť sa s cezhraničnými partnermi, vytvoriť spoločný projekt a rozbehnúť silnú spoluprácu v regióne.

>> PRIHLÁŠKA <<

Prihlasovanie sa uzatvára 26. mája 2021 o 23:59 hod.

 

O ČOM JE AKCELERÁTOR BESKYDY 20<26?

Akcelerátor Beskydy 20<26 je mesačný rozvojový program pre vybudovanie a zlepšenie spolupráce medzi umelcami, kreatívcami, kultúrnymi manažérmi a inštitúciami kultúrneho a kreatívneho sektora na Slovensku, v Česku a Poľsku v rámci cezhraničného regiónu Beskýd.

V rámci Akcelerátora získaš možnosť bližšie spoznať zaujímavých aktérov z regiónu, nadviazať potenciálnu spoluprácu a pripraviť spoločný kultúrno-umelecký projekt. Zároveň budú súčasťou programu aj konzultácie projektových nápadov, mentoring či workshopy písania projektových zámerov do rôznych dotačných schém (Interreg, Visegrad Fund, a pod.).

Na záver Akcelerátora budeš mať príležitosť prihlásiť svoj spoločný projekt do Otvorenej výzvy pre projekty Žilina Beskydy 2026 a stať sa tak súčasťou finálnej prihlášky Žiliny do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.

ČO BUDE VÝSLEDKOM AKCELERÁTORA?

Zámerom Akcelerátora Beskydy 20<26 je podporiť vznik projektov, ktoré prinesú inovatívny obsah a formát so silným regionálnym a európskym dopadom a posilnia kultúrnu spoluprácu jednotlivcov a inštitúcií naprieč hranicami.

Môže ísť napríklad o vznik komunitného umeleckého projektu na sídliskách, rozbehnutie nového festivalu, organizovanie výstavy alebo koncertu s európskymi umelcami, prípravu vzdelávacích aktivít v oblasti umenia, medzinárodné konferencie a umelecké workshopy, tvorivé pobyty európskych umelcov a výmenu skúseností či inovatívny program prepájajúci regionálne firmy s kreatívcami. 

Projekty by mali byť realizované v období rokov 2023 až 2026 v cezhraničnom regióne Beskýd na území Slovenska, Českej republiky a Poľska. Okrem prihlásenia do Otvorenej výzvy na projekty Žilina Beskydy 2026 sa budú môcť projekty uchádzať o financovanie aj v rámci ďalších dostupných schém, ako napríklad Interreg alebo Visegrad Fund.

PRE KOHO JE AKCELERÁTOR BESKYDY 20<26?

Hľadáme umelcov, kreatívcov, kultúrnych manažérov či celé organizácie (v pôsobnosti miest či krajov alebo z nezávislej kultúry), ktoré majú záujem rozšíriť svoje spolupráce v rámci regiónu Beskýd.

Účastníci by mali patriť aspoň do jednej z konkrétnych oblastí pôsobenia:

 • Divadlo a tanec
 •  Film
 •  Literatúra
 •  Hudba
 • Vizuálne umenie
 • Umenie vo verejnom priestore
 • Kultúrne a kratívne vzdelávanie
 • Dizajn
 • Architektúra
 • Remeslá
 • Multimédiá
 • Iné

Účastníci by mali realizovať svoje aktivity v rámci cezhraničného regiónu Beskýd, primárne v týchto teritoriálnych oblastiach:

 • Slovensko / okresy Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo
 • Česko / okresy Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná
 • Poľsko / Sliezske vojvodstvo s osobitným dôrazom na južný subregión – okresy Bielsko, Cieszyn, Żywiec a mesto Bielsko-Biała

Program je pripravený pre cca 30 účastníkov – po 10 účastníkov zo Slovenska, Česka a Poľska. V prípade veľkého počtu prihlásených kandidátov budeme vyberať účastníkov programu na základe súladu zamerania/profilu s tematickými okruhmi projektu Žilina Beskydy 2026 (bližšie popísané v ďalšej časti) a pravdepodobnosti nájdenia partnera medzi inými prihlásenými kandidátmi.

Spoločný program bude prebiehať v slovenskom a poľskom jazyku. Zároveň však odporúčame, aby mali účastníci aspoň základnú konverzačnú úroveň anglického jazyka pre zabezpečenie vzájomnej komunikácie na bilaterálnej úrovni medzi slovenskými/českými a poľskými partnermi.

AKÉ MÁ BYŤ TEMATICKÉ ZAMERANIE PROJEKTOV?

Hlavné línie programu úspešných Európskych hlavných miest kultúry sú založené na zdieľaní aktuálnych celoeurópskych tém, schopnosti kombinovať miestne kultúrne dedičstvo s inovatívnymi kultúrnymi postupmi, prepojení lokálnych umelcov a kultúrnych inštitúcií s tými európskymi, ako aj zapojení miestnych obyvateľov do prípravy a realizácie projektov.

Programové zameranie projektu Žilina Beskydy 2026 sa sústredí na tri programové línie – Tok prírody (projekty zamereané na témy ako udržateľnosť a environmentálne témy, voda, hory a lesy, turistika a outdoorová kultúra, reinterpretácia tradícií a ďalšie), Továreň na budúcnosť (produkcia umenia, dizajn a architektúra, veda a umenie, umenie vo verejnom priestore, remeslá priemyselné dedičstvo, a ďalšie) a Identita bez hraníc (komunitný rozvoj, médiá a sloboda prejavu, história, doprava, nacionalizmus a ďalšie). Viac o týchto témach si môžete prečítať v našej prihláške do 1. kola súťaže z decembra 2020.

Preferované témy projektových nápadov by sa mali dotýkať nasledujúcich oblastí:

 • demokracia, medzikultúrny dialóg a európska identita
 • príroda a environmentálne témy
 • umenie vo verejnom priestore a urbanizmus
 • kreatívny priemysel, nové technológie a veda
 • história, kultúrne dedičstvo a identita mesta
 • znevýhodnené skupiny a sociálne témy
 • vzdelávanie a dobrovoľníctvo
 • cestovný ruch a kultúrny turizmus
 • šport, turistika a aktívny životný štýl
 • komunitný rozvoj, kultúra na sídliskách a v iných mestských častiach

PREČO SA PRIHLÁSIŤ?

Akcelerátor Beskydy 20<26 dá všetkým účastníkom príležitosť pripraviť cezhraničný projekt s ambíciou dlhodobej spolupráce v rámci regiónu, ale aj s potenciálom stať sa súčasťou prihlášky a následne programu Európskeho hlavného mesta kultúry 2026.

Účasť v programe je bezplatná a zahŕňa program, ubytovanie a stravu počas dvoch plánovaných osobných stretnutí. Účastníci si hradia len dopravné náklady v rámci týchto stretnutí (viac detailov nižšie v časti Harmonogram).

HARMONOGRAM AKCELERÁTORA BESKYDY 20<26

 • 26. máj 2021 – deadline na prihlasovanie
 • 28. máj 2021 – výber účastníkov programu
 • 11. – 12. jún 2021 – OPEN LAB = 2-dňové osobné stretnutie všetkých účastníkov
  • miesto konania: okolie Žiliny
  • Návštevy vybraných lokálnych inštitúcií
  • Mapovanie potrieb a potenciálnych tém projektov
  • Networking a prepájanie účastníkov
  • Prvotný projektový nápad s partnerom
 • 17. jún 2021 – deadline na zaslanie projektových zámerov prepájajúcich aspoň dvoch cezhraničných účastníkov
 • 25. – 26. jún 2021 – ACCELERATION LAB = 2-dňové osobné stretnutie vybraných účastníkov
  • miesto konania: okolie Bielsko-Biala
  • Vzdelávacie workshopy
  • Rozpracovanie projektových zámerov a spätná väzba
  • Návštevy vybraných lokálnych inštitúcií
 • 31. júl 2021 – deadline na podanie finálnych projektov do Otvorenej výzvy Žilina Beskydy 2026

Stretnutia budú prebiehať osobne, ak to dovolí aktuálna epidemiologická situácia. V prípade, že to nebude kvôli platným opatreniam možné, uskutočnia sa dané stretnutia online.

>> PRIHLÁŠKA <<

Ak máš akékoľvek otázky ku Akcelerátoru, neváhaj nás kontaktovať na info@zilina2026.eu.

Staň sa súčasťou Akcelerátora Beskydy 20<26 a začni rozvíjať silnú regionálnu spoluprácu spoločne s nami!