15/07/2020

Otvorená výzva pre podávanie projektov Žilina 2026Tím Žilina 2026 vyhlasuje otvorenú výzvu pre podávanie projektových zámerov, ktoré majú možnosť stať sa súčasťou programu Žiliny ako Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026. Do výzvy sa môžu zapojiť kultúrne inštitúcie, obce, mimovládne organizácie, firmy či jednotlivci. Jej cieľom je zozbierať nápady a zmapovať kultúrny potenciál mesta. Výzva je otvorená do 9. augusta 2020.

Program úspešných kandidátov na Európske hlavné mesto kultúry je postavený na projektoch reflektujúcich miestne témy, ktoré sú relevantné v celoeurópskom kontexte a ktoré spájajú európskych partnerov. Témy projektových zámerov pre Žilinu 2026 by sa mali dotýkať aspoň jednej z nasledujúcich oblastí – umenie a kultúra, demokracia a médiá, európske témy, spoločná identita a medzikultúrny dialóg, história, kultúrne dedičstvo a identita mesta, umenie vo verejnom priestore a urbanizmus, kreatívny priemysel, umenie a veda, nové technológie, umenie v prírode a environmentálne témy, kultúra pre deti, mladých, seniorov a medzigeneračný dialóg, kultúra a umenie pre sociálne znevýhodnené skupiny, vzdelávanie v kultúre a umení, cestovný ruch a kultúrny turizmus, šport a jeho prepojenie s umením, komunitný rozvoj a kultúra na sídliskách, v mestských častiach či v obciach.

Projekty by mali byť nové alebo nadstavbou už existujúcich iniciatív. Môžu odrážať minulosť či kriticky pozerať na aktuálny stav, ale mali by hlavne smerovať svoju činnosť do budúcnosti so snahou o zlepšenie aktuálnej situácie. Nie každý projekt musí byť zameraný čisto na umenie, ale mal by konkrétnym spôsobom zapojiť umelcov a kreatívcov.

Projekty by mali byť realizované predovšetkým v meste Žilina a jeho okolí. Zapojené však môžu byť aj okresy Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, alebo iné časti žilinského samosprávneho kraja a cezhraničné oblasti. Prípadne môže ísť o medzinárodný projekt, kde sa časť projektu koná aj v inej časti Európy. Všetky projekty by mali byť realizované v období rokov 2022 až 2026.

V tejto fáze prípravy kandidatúry sa kladie väčší dôraz na jasnú dramaturgiu projektov a popis ich aktivít, lokálneho dopadu a potenciálu pre medzinárodnú spoluprácu, ako na detailný rozpočet či produkčný plán.

Viac informácií získate e-mailom na: info@zilina2026.eu.« | »