11/05/2020

17. december 2019výzva Ministerstva kultúry na predkladanie prihlášok na Európske hlavné mesto kultúry 2026 v SR| »